Det er tid for Internasjonal Aften når PULS-Ditt værested arrangerer kulturkafè torsdag. Denne gangen er det Naeim fra Afghanistan som er utfordret til å fortelle om sin kultur og servere afghansk mat.

- Det er alltid spennende å lære mer om kulturer vi ikke kjenner så godt, og maten smaker jo alltid helt fantastisk! sier daglig leder Marit Helene Olsen.

Økt forståelse

Vi tror at disse kveldene er med å gi oss økt forståelse og respekt for hverandre. Det er også en fin måte å knytte relasjoner og bygge nettverk. Måltidsfellesskapet er noe vi gjenkjenner i flere kulturer, og er med på å skape samhold.

Mangfold

På de internasjonale kveldene er det de frivillige som deler kunnskap og erfaringer fra sitt hjemland. Det er et stort mangfold i kulturer og religioner som møtes og jobber sammen på Kirkeby. Naeim jobber frivillig på PULS-Ditt værested.

Velkommen!