Planlegger ny innkjøring og framtidig utbygging av Felleskjøpet

Petter Gryttenholm, fabrikksjef ved Felleskjøpet på Lena, forteller at de er igang med arbeidet mot ny innkjøring og nytt kjøremønster for Felleskjøpet på Lena.