Vestre Toten kommune ved oppvekstgruppe i folkehelseforum er gått i gang med en stor, felles satsing på god oppvekst i kommunen. Satsingen er forankret i alle kommunale tjenester som jobber med barn og unge og politikere.

-Tiltaket settes i gang for at vi skal sikre et felles verdigrunnlag for arbeid med barn og unge i kommunen. Vi tenker at dette skal sikre et godt grunnlag for barn og unges oppvekstvilkår, og danne en god plattform for videre tverrfaglig arbeid. Et av hovedmålene med satsingen er å skape felles verdier for alle som er i kontakt med barn og unge og verdier som bygger på et mestringsperspektiv, sier Sollie.

Rett før jul var ansatte fra hele oppvekstsektoren og politikere fra Utvalg for velferd og opplæring ute å møtte innbyggere i alle aldersgrupper på Amfi Raufoss, Coop Marked Bøverbru, Kiwi Reinsvoll og Eina.

– Vi spurte folk hva som er viktig for at barn og unge skal ha en god oppvekst i kommunen vår. Dagen ble meget vellykket og vi noterte mange gode innspill, sier Sollie.

Nå er det planlagt å gjennomføre fire grendemøter rundt om i kommunen i løpet av mars-april for å få et enda større grunnlag å jobbe ut fra.

– På grendemøtene ønsker vi innspill på hvilke verdier og holdninger som skal prege arbeidet med barn og unge i kommunen. Vi oppfordrer alle til å bli med på en felles dugnad slik at vi kan ble enda bedre på å se hverandre, sier Sollie.