Anne-Marte Kolbjørnshus, gruppeleder for Innlandet Arbeiderparti, skriver i OA 14. mai at Innlandet Ap og andre partier fra samme region nå står samlet i en drakamp mot andre regioner for å prioritere riksvei 4 i Nasjonal transportplan. Hun argumenterer for sitt syn ved blant annet å vise til næringslivets transportbehov. Hun skriver også at utbygging av riksvei 4 nå er viktig for å binde Innlandet og Mjøsbyen sammen, uten å forklare dette nærmere.

Det transportpolitiske refrenget «Utbygging av riksvei 4 nå!» har surret og gått i mer enn 20 år i regionens partier og veifaglige etater uten at framdriften har vært mye å applaudere for. Det ville derfor ha vært et stort pluss om Kolbjørnhus kunne ha gjort greie for hvilke enkeltfaktorer som tyder på at den felles drakampen som Ap og andre partier i Innlandet denne gangen skal dra i gang, faktisk kommer til å få gjennomslag i Nasjonal transportplan.