Bjørn Sigurd Svingen, tillitsvalgt i Fellesforbundet Raufoss, mener sammenslåing med Hedmark har ført til at helhetlig utbygging av rv4 nå taper i regjeringas forslag til NTP. Mer feil går det virkelig ikke an å ta. I juni samlet vi Ap, Sp, H, Frp, SV, KrF, V, Pp og MDG med enighet om at helhetlig utbygging av Rv4 er førsteprioritet. Rødt var eneste parti i fylkestinget som stemte imot punktet et ellers samlet fylkesting sendte inn som vårt innspill til NTP. Svingen ser derfor ut til å først og fremst måtte ta denne kampen internt i eget parti.

Nettopp på grunn av sammenslåinga med Hedmark har vi i fylkestinget altså klart å samle Innlandet om at helhetlig utbygging av rv4 er vår felles og fremste prioriterte veg inn til ny NTP. Det er uklokt å spille opp til interne kamper som ikke eksisterer, ansvaret for at den foreløpig ikke er inne ligger ene og alene hos regjeringa. Da bør kreftene gå til å påvirke at vegen gis den prioriteten vi er enige om at den har i Innlandet, det vil i alle fall vi i Arbeiderpartiet sørge for å bidra med.