Feil om Nye Veier

Av
DEL

Meninger

I en lederartikkel i Oppland Arbeiderblad (skrevet av Kjell Werner ansvarlig redaktør i ANB. red. anm.) fremmes det flere uriktige påstander om Nye Veier. Avisas lederskribent påstår at Nye Veier har fått spesialbehandling når det gjelder utforming av veier. Det er ikke riktig.

Lederen påstår blant annet at Nye Veier bygger motorveier med lavere standard i form av smalere veibredde, tynnere asfalt og strekninger uten veibelysning – for slik å spare penger. Dette er også feil. Nye Veier planlegger, dimensjonerer og bygger veier etter gjeldende lovverk og standarder. Plan- og bygningsloven, andre lover og forskrifter, veinormalene og håndbøkene innen veibygging gjelder for Nye Veier som for Statens vegvesen. Hvis andre løsninger er nyttig for trafikanten må vi søke om fravik fra standardene hos Vegdirektoratet.

Lederen har imidlertid noe rett. Finansieringen av Nye Veier gir mer vei for pengene. Vårt mandat og modell er å utvikle lange strekninger av framtidens infrastruktur. Nye Veiers finansiering gjør det mulig å realisere lange strekninger, for eksempel ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård.

Lederartikkelen lager en forbindelse mellom lavere kostnader og dårligere veistandard. Det er ikke riktig. Det er som sagt overordnede krav og bestemmelser til hvordan norske veier skal bygges. Også de vi i Nye Veier er ansvarlige for.

Nye Veiers mandat er å bygge mer vei for pengene. For å gi trafikantene kortere, sikrere og rimeligere veier er det nødvendig med utvikling og innovasjon i norsk veibygging. Da er det nødvendig å utfordre, endre og forbedre. I Nye Veier stiller vi mange spørsmål knyttet til dette. Hvordan kan vi realisere en sikker vei tidligere for trafikantene? Hvordan kan vi redusere reisetiden for trafikantene? Hvordan kan vi skape god klimavennlig løsning for transport av varer? Hvordan kan vi oppnå mer vei for pengene?

Hvorfor vi stiller spørsmålene er dypt forankret i vårt mandat og kultur. Vårt mandat er å prioritere de veiene som har best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Da er det nødvendig med innovasjon og nytenking. Mer effektivitet, gode planprosesser og lavere kostnader betyr ikke dårligere løsninger for trafikantene. Det er den sammenhengen lederskribenten dessverre ikke har sett.

Vårt mandat er å prioritere prosjektene med best samfunnsøkonomi. Det innebærer at vi leter etter forbedringer i alle delene av våre prosjekter. Det kan være kortere strekninger, kortere bruer og tunneler. Det er nytte for trafikantene om vi kan spare kostnader og bygge med god kvalitet på veiene. Det betyr at vi kan realisere mer trafikksikker vei til trafikantene. Vi forvalter fellesskapets ressurser og vårt ansvar er å gi best mulige løsninger for framtidens transportbehov.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags