Gå til sidens hovedinnhold

Feil om Jernbanepakka?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har et omfattende innlegg i OA den 31. januar vedrørende angivelige feil i mine påstander om Jernbanepakke 4. Det avgir stor respekt at samferdselsministeren går inn i denne debatten på lokalt nivå. Og det er viktig å få en debatt i forkant av den forestående avgjørelsen i Stortinget. En eventuell innføring av Jernbanepakka Innebærer et enormt stort sakskompleks som jeg på ingen måte skal si at jeg har full oversikt over. Men mye kan vi lære fra andre land.

Jernbanepakke 4 innebærer anbudstvang og privatisering av persontrafikken på jernbanen. England og Sverige er av de landene som er kommet lengst i denne prosessen. I boka «Det store togranet» dokumenterer journalist Mikael Nyberg at jernbanedrifta i Sverige er blitt dyr for de reisende i tillegg til at den er blitt komplisert og at togene kommer lite punktlig. I tillegg er stasjoner og linjer blitt lagt ned. 70 prosent av Sveriges befolkning ønsker seg nå tilbake til en statsmonopolisert jernbanedrift. Tilsvarende har togpassasjerene i England opplevd en betydelig økning av billettprisene etter privatiseringen.

Når jeg hevder at billettprisene vil øke som følge av redusert statsstøtte, så har det sin parallell i Hurtigruta som måtte levere tilbake en del av statsstøtten som ble gitt for en del år tilbake, fordi EU-domstolen anså statsstøtten som konkurransevridende. Dale sier at dette ikke vil kunne skje ut fra nåværende avtale. Men hvor lenge varer en avtale i EU? Dersom vi sier ja til jernbanepakka, er vi bundet til masta uten mulighet til å reversere. Og da kan EU vedta akkurat de endringer, reguleringer og bestemmelser de måtte ønske.

Dale sier blant annet i sitt innlegg at rammene for styringa av jernbanen går fram av felleseuropeisk lovgivning. Og det er nettopp her jeg mener vi har et annet problem. Vi har et høyt sikkerhetsnivå i dag for jernbanen, men EUs harmoniseringskrav vil fort kunne bidra til forandring i så henseende idet EU har som uttrykkelig mål å «styrke den gradvise reduksjon av antallet nasjonale forskrifter, herunder driftsregler». Dette er jo helt i tråd med liberaliseringstanken i EU.

Dale trekker fram GO-Ahead som har vunnet kontrakten på å kjøre på Sørlandsbanen. Men dette bygger jo på et helt annet fundament enn Jernbanepakke 4 – for den er jo ikke innført i Norge! Kontrakten på Sørlandsbanen er basert på Stortingets vedtak om privatisering – uten noe EU-direktiv i bunnen. (Personlig liker jeg ikke at Norges infrastruktur privatiseres, men når vårt eget storting har vedtatt det, så må det selvsagt respekteres). Og privatiseringen av Sørlandsbanen kan når som helst trekkes tilbake.

Men dersom vi går inn på Jernbanepakke 4, så vil det ikke være mulig å endre anbudstvangen og privatiseringen – før EØS-avtalen eventuelt sies opp. Samferdselsministeren sier han er EU-motstander. Det er bra. Men som representant for Fremskrittspartiet, så er han sikkert tilhenger av EØS-avtalen, inklusive alle direktiver. Og det er foruroligende.

Jeg har mange flere argumenter for at vi skal si nei til Jernbanepakke 4, herunder lønnsforhold, pensjoner og arbeidsvilkår for de ansatte. Noe annet er at skattepenger bevilget til jernbanen blir til overskudd for private selskaper, framfor å brukes til tjenester til innbyggerne. Eksempelvis vil staten måtte bære det økonomiske ansvaret for skinnegang og signalsystemer, mens driftsinntektene går til de private selskapene. Samferdselsminister Dale mener at jernbanepakka vil være bra for norsk og europeisk jernbane. Jeg synes heller han burde lytte til Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund i denne saken.

Einar Wiklund

Gjøvik-Toten Nei til EU

Kommentarer til denne saken