Gå til sidens hovedinnhold

Feil fra sykehusaksjonen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svend Strand i Sykehusaksjonen 2020 hevder i sitt innlegg 21. september at et nytt hovedsykehus for Innlandet er umulig innenfor planleggingsrammen på om lag 9 milliarder kroner.

Vi gjør oppmerksom på at arealtallene som oppgis i dette innlegget er feil. Vi kan heller ikke se at det er grunnlag for påstandene som bygger på dette tallgrunnlaget. Strand oppgir at Mjøssykehuset planlegges med 168.000 kvadratmeter. Vi antar at dette arealtallet er hentet fra ytterpunktsalternativet i Sykehuset Innlandets idéfaseutredning fra 2017, som omfattet en samling av all virksomhet fra samtlige sykehus i Mjøsregionen.

I tråd med vedtaket i Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2019, skal virksomheten i den nye sykehusstrukturen fordeles mellom det nye Mjøssykehuset og gjenbruk av arealer i to av dagens sykehus, hvorav ett med akuttilbud og ett for planlagte behandlinger. Det er det siste året gjennomført en utredning av hva slags pasientbehandling det skal være i de ulike sykehusene, og det pågår nå en utredning av bygg, lokalisering og bærekraft i den nye strukturen.

Vurderinger av arealbehov er en del av denne utredningen. De foreløpige anslagene er at Mjøssykehuset blir i størrelsesorden med det nye sykehuset som er under bygging i Drammen, som bli på om lag 122 000 kvadratmeter. Arealberegningene i Mjøssykehuset vil bli nærmere utredet i konseptfasen som starter i 2021. Dette er i rute til planlagt byggestart i 2024–25.

Vi vil også kommentere påstanden om at Mjøssykehuset «i bredde og funksjonalitet i hovedtrekk blir som hvert av de eksisterende akuttsykehus på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer». Mens dagens sykehus er funksjonsfordelte, der pasientene har ulikt oppmøtested avhengig av medisinsk behov, skal alle spesialiserte funksjoner samles på Mjøssykehuset.

Det omfatter blant annet sykehusbasert psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, kreftkirurgi, karkirurgi, mamma- og endokrinkirurgi, plastikkirurgi, øre-nese-hals kirurgi, spesialisert hjerte- og lungemedisin, nevrologi, barne- og ungdomsmedisin, traumebehandling og avansert intensivbehandling. Samlingen av kompetanse innenfor disse fagområdene gjør at vi ved etableringen av Mjøssykehuset vil skape et faglig tilbud som går langt utover innholdet i noen av dagens sykehus og legge til rette for tverrfaglig spesialisert pasientbehandling.

For øvrig er erfaringer fra andre sykehusbyggprosjekter, herunder det nye sykehuset i Østfold som det vises til i innlegget, en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i planleggingen av Mjøssykehuset.

Kommentarer til denne saken