Kjære helseminister Ingvild Kjerkol!

Torsdag 16. mars i år inviterte du ordførerne i de kommuner som er i opptaksområdet for Sykehuset Innlandet til et digitalt møte for å sikre at disse var hørt før du tok den endelige beslutningen om valg av løsning for lokalisering av enheter og det videre arbeidet med sykehusstrukturen i Innlandet.

Det satte utålmodige og frustrerte sykehusansatte og andre berørte pris på. Det vitnet om at du var opptatt av at prosjektet nå fikk en avklaring og ble videreført. Tilhengerne av alternativet 0+ gjentok i møtet sitt ønske om at en ytterligere og dypere utredning av deres foretrukne alternativ ble igangsatt. Du var imidlertid klar på at nå var de nødvendige utredninger gjort.

Videre uttalte du at du hadde stor forståelse for at både ansatte i sykehussektoren og andre interesserte og berørte nå var utålmodige, og så fram til en snarlig beslutning om valg av alternativ. Du understreket at utredninger og diskusjon om konkret plan for videreutvikling av sykehusstrukturen i Innlandet hadde pågått i svært lang tid, konkret fra lenge før din inntreden i sentral helsepolitikk som medlem i Helse- og omsorgskomiteen 17.06.2015. (I realiteten har denne utredningsfasen pågått siden århundreskiftet!).

Derfor sa du at «jeg har registrert den utålmodigheten som er uttrykt fra flere, og vi skal gjøre dette så raskt som er det er riktig og forsvarlig.» Du hørte også at et flertall av ordførerne støttet det alternativ som både fagutredninger og styrene i Sykehuset Innlandet og Helse Sør Øst hadde anbefalt og vedtatt.

Under hele denne tiden har ulike lokale politikere og grupperinger kjempet for lokalisering av sykehus i sitt eget lokalområde. Men la ikke dette overskygge de objektive utredninger som er gjort fra prosjektgruppene som er nedsatt for på faglig faktagrunnlag å vurdere reelle alternativer. De utredningene har resultert i entydige anbefalinger, basert på konkrete tall og erfaringer, fakta og faglig vurdering, ikke på påstander og synsinger.

Nå har det gått nesten sju uker siden du hadde møtet med ordførerne og vår utålmodighet øker uke for uke. Det samme gjelder for de sykehusansatte som er utslitte og frustrerte og mister motivasjon i stor grad på grunn av manglende styringssignaler. Vi venter med stadig større grad av oppgitthet på handling og besluttsomhet fra din side.

Vi har fått din forsikring om at eventuelle synspunkter og påvirkning fra dine regjeringskolleger som har sine hjemsteder på blant annet Stange og Hamar, innenfor en mils avstand fra mulig nytt sykehus på Hamar, ikke har noen betydning. Vær allikevel klar over at det hentydes selv i redaksjonelle kommentarer i lokalpresse i Innlandet om at dette kanskje likevel er del av saksbehandlingen? Vi velger imidlertid å tro at din faglig integritet og de utredninger som har vært gjort er avgjørende for din endelige beslutning.

Så kjære statsråd: Avslutt utredninger og innspill fra lokale interesser og fatt en beslutning nå om framtidig sykehusstruktur i SI basert på reelle fakta og forhold