Gå til sidens hovedinnhold

Fastlegeordningen og politikk

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet ved Bjug Ringstad har i sitt nye innlegg i OA om saken (17.08) på ny vist at de er mer opptatt av å bekjempe det private initiativ enn å løse krisen som er oppstått i kommunen.
Dialogen med de etablerte legesentrene har i lang tid vært låst på grunn av mangel på fleksibilitet i tankegangen til den politiske og administrative ledelsen i kommunen. Oppkjøp av hele legesenter har vært prioritet en.
I Gjøvik er de private legesentrene vel fungerende og gir vår befolkning tjenester av høyeste kvalitet. Dette fordi de har utviklet seg over år og har en god miks av leger med forskjellig grad av erfaring og spesialisering. Alle har investert i gode og hensiktsmessige lokaler, moderne IT-løsninger og annet viktig utstyr for et legesenter. Legesentrene er villige til å invitere kommunal ansatte leger og dele driftsutgiftene med kommunen etter samme nøkkel som de ville gjort med en selvstendig partner i senteret. Dette åpner for å kunne ta imot kommunalt ansatte nye leger.
Yngre leger vil gjerne ha kommunal ansettelse, men de etablerte og erfarne legene ønsker nødvendigvis ikke å endre sitt arbeidsforhold. Hva vi trenger aller minst er at våre noe eldre og høyt verdsatte leger tidligpensjonerer seg i frustrasjon over mangelfull kommunal tilrettelegging – et ansvar kommunen har.
Gjennom gradvis kommunal inntreden i eksisterende legesenter oppnår en rekke fordeler som å tilby søkere inntreden i et velfungerende faglig miljø, rask øking av kapasiteten, unødig opp riving av eksisterende miljø og lave etableringskostnader for en kommunalt ansatt lege. For kommunen vil en slik ordning være selvfinansierende.
Etablering av nye kommunale legesenter vil koste lang mer og ta langt mer tid. Ved å etablere kommunale legesenter vil det overordnede ansvaret for driften ligge hos kommunens helseadministrasjon, en administrasjon som etter mitt skjønn i dag ikke har den nødvendige kompetansen. Dette vil også ta tid å bygge opp.

Kommentarer til denne saken