Gå til sidens hovedinnhold

Fastlegene vil ikke bli partipolitikk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjøvik Arbeiderparti har et innlegg i OA om fastlegesituasjonen og løsningsforslag på fastlegemangel. Det kom tilsvarende innspill fra Gjøvik Ap i 2019. Jeg svarte den gang på innspillet. Nå hadde jeg ikke ønsker om å følge opp dette som en avisdebatt med partipolitisk slagside.

Men når forfatterne skriver: «Gjøvik Arbeiderparti ba om et møte med Gjøvik Allmennlegeutvalg (GAL), dels for å kvalitetssikre, dels for å drøfte. Men GAL takket nei til å møte oss», så må det følge en kommentar. Ja, det er korrekt at vi ikke ønsket å møte ett parti. Vi ønsker å møte den fagpolitiske ledelsen i kommunen. Vi venter på invitasjon til dette etter at vi på initiativ fra GAL har hatt møte med ordfører, rådmann og leder av utvalg for helse, omsorg og velferd.

Problemstillingen er ikke ny. Allerede 17. mars 2016 kom allmennlegeutvalget med en varsling til rådmann, kommunalsjef, helse og tjenesteleder helse om legesituasjonen i Gjøvik kommune. Den gang satt Ap i posisjon. I april 2018 hadde det i ett år vært vanskelig på Sørbyen Legegruppe, og de meldte en klar bekymring videre. I juli 2019 sende GAL en bekymringsmelding til Fylkesmannen, fortsatt med Ap i posisjon i Gjøvik kommune.

GAL ønsker ikke å delta i en partipolitisk debatt, men vi ønsker å informere den fagpolitiske ledelse direkte i utvalgsmøte.

Det er dessverre klare faktafeil i innlegget fra Ap-politikerne. Det står at da fastlegeordningen ble innført, «fikk de privatpraktiserende legene valget mellom disse tre ordningene». (Det er referert til 3 hovedmodeller). Det korrekte er at de den gang kommunalt drevne kontorene ved Biri og Snertingdal av rekrutteringshensyn skulle forbli kommunale, med dagens «8.2 modell». Sentrum og Åslundmarka legesentre ble ikke gitt noe valg, de skulle helprivatiseres med statlig finansiering. Og de den gang private sentrene fortsatte som tidligere, men med ny statlig finansieringsordning.

Vi i Gjøvik allmennlegeutvalg har fortsatt tro på en fleksibel modell med flere løsninger. Vi tror ikke den ene er suveren i forhold til en annen. Fastlegene er i forskjellig faser med tanke på videreutdannelse og familesituasjon. Da er det også naturlig at det ønskes forskjellige modeller.

Vi tror ikke at en fastlønnsordning er den eneste løsningen for stabil rekruttering. Det er i dag to fastlønnete leger i Gjøvik med til sammen 1300 pasienter. Skal alle dagens leger over på fastlønn, må man øke fra 30 til 45 leger med en betydelig kommunal kostnad. De fleste av dagens privatpraktiserende leger ønsker redusert listestørrelse, men det er ikke mulig, da det i praksis ikke er leger å overføre disse pasientene til.

Vi tror ikke det mangler på politisk vilje til å løse fastlegeproblemet i Gjøvik. Det hele er komplekst. Det går på driftsformer, det er en generell rekrutteringssvikt i hele landet (som igjen nok skyldes like mye listestørrelser og arbeidsmengde som driftsform).

Den kommunal økonomien er alltid under press, og da er det tungt å gå inn og delfinansiere en ordning som i utgangspunktet var økonomisk gunstig for kommunene. Det siste gjelder enten man er i posisjon eller opposisjon.

Kommentarer til denne saken