(Ringerikes Blad) På grunn av risiko for alvorlige bivirkninger brukes ikke Janssen-vaksinen i det norske koronavaksinasjons-programmet. Likevel har regjeringen besluttet at det skal være mulig å ta vaksinen utenom programmet for den som ønsker det.

– Det er ikke et krav at leger skal tilby Janssen-vaksinen, helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I en pressemelding skriver kommuneoverlegen at fastlegekontorene i Jevnaker vil ikke tilby Janssen-vaksinen etter en grundig vurdering av de medisinskfaglige rådene som ligger til grunn for denne vaksinen. Beslutningen er tatt i samråd med kommuneoverlege Marthe Ottersen Bergli som støtter fastlegenes vurdering.

Strenge kriterier

– Regjeringen mener det er riktig å tilby denne vaksinen som et tilvalg for enkelte personer som oppfyller kriteriene for det. Vi anbefaler i utgangspunktet folk å følge vaksinasjonsprogrammet, men enkelte kan likevel ha gode grunner for å ønske Janssen-vaksinen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Dette er ganske strenge kriterier som betyr at noen som selv ønsker denne vaksinen vil kunne få nei fra legen, sier helse- og omsorgsministeren.

Fra 15. juni kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksinen.

Må selv finne leger

– På grunn av risikoen for alvorlige bivirkninger ønsker legetjenesten i Jevnaker kommune og kommuneoverlegen å oppfordre befolkningen til å forholde seg til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Dersom enkeltpersoner ønsker denne vaksinen må de selv finne frem til eventuelle private helsetjenester som tilbyr denne, sier kommuneoverlege Marthe Ottersen Bergli.

Kan være aktuell i disse situasjonene

Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i disse situasjonene:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.
  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

Kilde: www.regjeringen.no