Tre søkere vil bli fastlege i Gjøvik og Vestre Toten – ingen i Nordre Land

Distriktets kommuner oppnår få søkere til ledige fastlegehjemler. I Gjøvik er det bekymring for situasjonen.