Gå til sidens hovedinnhold

Faste fastleger til alle

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjøvik Arbeiderparti arbeider for at fastlegene skal være kommunalt ansatte på kommunale legesentre. Så enkelt. Så vanskelig! Men skal vi få en stabil, forutsigbar ordning med faste fastleger, så er dette den beste løsningen. Ikke bare den beste, men i realiteten den eneste løsningen.

I dag drives fastlegeordningen etter 3 hovedmodeller:

· Den tradisjonelle, egentlig en videreføring av tiden før fastlegeordningen ble innført. I denne modellen er praksisen et privat firma. Legen er arbeidsgiver for sine medarbeidere. Holder kontor og nødvendig utstyr. Finansieres dels ved pasientenes egenandeler, dels ved offentlig tilskudd.

· En mellomløsning er den såkalte 8.2 ordningen. Det er en rammeavtale mellom Den Norske Legeforeningen og KS. Her er legen fortsatt eget «firma», men kontoret og utstyret kommunalt.

· Sist, men altså etter Gjøvik Arbeiderpartis mening best, er legene kommunalt ansatte på et kommunalt legesenter.

Da fastlegeordningen ble innført, fikk de privatpraktiserende legene valget mellom disse tre ordningene. Legene i Gjøvik valgte å fortsette som privatpraktiserende i sine egne firmaer, noen for seg sjøl, andre sammen med flere. Opprinnelig var oppgavene lagt til ordningen ikke flere enn at det gikk greit med en liste på pluss/minus 1500 pasienter. Etter hvert som stadig nye oppgaver er blitt lagt til ordningen av sentrale myndigheter (samhandlingsreformen), er det i realiteten umulig å opprettholde så lang pasientliste og samtidig ha en tilnærmet normal arbeidsuke.

Da de opprinnelige legene valgte å være selvstendig næringsdrivende, så de for seg at når det var aktuelt å pensjonere seg, så kunne de selge praksisen sin for en pris som ville bidra til en alderdom uten økonomiske bekymringer.

Nye generasjoner leger er blitt utdannet, kvinner i flertall. Kvinne eller mann, de unge ønsker ikke arbeidsuker på pluss/minus 60 timer. De ønsker heller ikke å kjøpe seg inn i firmaer til priser som forutsetter så lange arbeidsuker. De ønsker arbeidstid som folk flest slik at de kan ha mulighet til familieliv som folk flest.

Gjøvik kommune forsøker seg med 8.2 avtaler. En «midt imellom» løsning. En halvgod løsning. For å rekruttere til denne ordningen blir det noen ganger nødvendig med kunstgrep. Uansett viser det seg at heller ikke denne ordningen er tilstrekkelig for å rekruttere og beholde leger til fastlegeordningen.

Det er dokumenterbart at det er vesentlig lettere å rekruttere til kommunale legesentra med kommunale ansettelsesvilkår, enn til noen av de andre ordningene. Derfor vil vi ha en stabil primærlegeordning med faste fastleger. For å få til det så er det den eneste løsningen. Vi innser at det er utfordringer på veien, de får vi løse etter hvert.

Gjøvik Arbeiderparti ba om et møte med Gjøvik Allmennlegeutvalg (GAL), dels for å kvalitetssikre, dels for å drøfte. Men GAL takket nei til å møte oss.

Kommentarer til denne saken