Gå til sidens hovedinnhold

Farvel til Innlandssykehuset

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har med stor interesse lest Ketil Sveens kronikk i OA 7. januar. Sveen sier: «I sammenheng med etablering av samfunnsinstitusjoner har vi sett tidligere at næringslivs- og samfunnstopper har drevet sine egne politiske prosesser, som har vært tilslørte og løsrevne fra den fellesskaps-interessen som et Innlandsprosjekt er ment å ivareta. Dette har vist seg i forbindelse med særlig en synlig strategi for å påvirke at sentrale institusjoner bør etableres i, eller i nærheten av nettopp Hamar og/eller Lillehammer»

Sveen påpeker det samarbeid som har foregått mellom Torbjørn Almlid, tidligere adm.dir. i sykehuset Innlandet (SI) og nå nestleder i styret for sykehuset Innlandet og tidligere adm.dir. for Eidsiva, Ola Mørkved Rinnan. Sveen påpeker forsøket på å undergrave etableringen av NTNU i Gjøvik.

En ting er å arbeide for utviklingen av Hamarregionen, men mer alvorlig er forsøket på å forstyrre utviklingen i Gjøvik. Nå er det nok ikke bare i sykehussaken, skyttelen i vevstolen har gått.

Jeg har undersøkt nettverket som disse to, og flere andre fra Hamar siden, benytter seg av i viktige saker for Innlandet.

Ola Mørkved Rinnan er styreleder i 8-10 bedrifter, og styreleder i Hamar Media. Med seg i nettverket har han Thor Svegården, NK i Eidsiva i mange år. Han driver sitt eget firma, Svegården Invest og er styreleder eller styremedlem i en rekke mediebedrifter. Rinnan og Svegården har på denne måten innflytelse i en rekke mediebedrifter i Innlandet.

Eva Joly, født på Grünerløkka i Oslo, senere fransk politiker og tidligere statsadvokat og forhørsdommer ble kjent på 1990-tallet som en nådeløs og ubestikkelig korrupsjonsjeger. Hun beskriver spesielt økonomisk korrupsjon, men setter også søkelyset på det hun betegner som «vennskapskorrupsjon.»

Når en studerer nettverket jeg har pekt på foran, er det naturlig å tenke på det Rolf Wesenlund i sin tid kalte «kokkelimonke, noe muffens som skapes av folk som kjenner hverandre godt og opererer i det skjulte»

Sannsynligvis er ikke dette nettverket fullstendig. Hedmark har i mange år hatt rikelig med stortingsrepresentanter og statsråder og fremoverlente ordførere. Disse har nok ikke sittet rolig i sykehussaken.

Det er ikke lange veien fra Finansdepartementet med tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen til Norges Bank og tidligere sentralbanksjef Gjedrem, nåværende styreleder i Helse Sør-Øst. Riktig nok har Sigbjørn Johnsen på direkte spørsmål fra Østlendingen om det har vært en slik kontakt, svart at « dette spørsmålet vil jeg ikke svare på». Det burde være lett å svare på dette hvis det ikke hadde vært en slik kontakt.

Arnulf Øverland skrev i et flott dikt, riktignok i en helt annen sammenheng «Du må ikke sove». Jeg tror vi i Gjøvik og Vestoppland tidligere har sovet og at togene har gått mens vi har stått tilbake på perrongen.

Det er grunn til å spørre. Hvorfor har ikke politikere i Gjøvik forlangt å få en utredning av konsekvensene av å beholde og utvikle sykehusene i Gjøvik, Lillehammer og Elverum? Det virker som forhåndsbestemt at dette skal holdes tilbake og at sentralisering skal gjennomføres koste hva det koste vil.

Hele tiden har hensynet til pasientene vært fremhevet som den viktigste årsaken til å sentralisere. Har noen løftet blikket og pekt på hva det vil bety for pasientene å bli fjernet fra sitt nærmiljø? Hva det betyr for pårørende, ansatte leger og sykepleiere og alle andre ansatte i et sykehus å måtte pendle til arbeidsstedet hver dag. Har noen vurdert slitasjen på og motivasjonen for alle ansatte å leve i den usikkerheten som den lange utredningstiden har tatt?

Jeg har tidligere spurt hva alle utredninger har kostet. Jeg regner med at det er vi skattebetalere som har betalt for at direktører og konsulenter har kunnet boltre seg fritt. Bare siste utredninger fra Cowi og Vista har kostet 2,7 millioner kroner.

I følge utreder er rapportene topp kvalitetssikret. Det er vanskelig å forstå hvordan noen kan benytte seg av konsulenter som slurver slik med konklusjonene. Hadde jeg ikke visst at Cowi har kontorer både i Hamar og Lillehammer hadde det vært rimelig å spørre forfatterne om de vet hvor byene i Innlandet ligger, eller om alt er forfattet med «påholden penn?»

Rapporten er jo et politisk styringsdokument og ikke en saklig og balansert utredning som viser de muligheter som ligger i hele Innlandet. Det er sannelig ikke noe rart at politikere og næringsdrivende i store deler av Innlandet reiser bust. Vel er sykehuslokalisering og sykehusdrift viktig. Men, hva med utdanning og eksisterende næringsliv og bedriftsliv. Vestsiden av Mjøsa har da annet enn bilsalg å by på, slik rapporten antyder.

Kommentarer til denne saken