Gå til sidens hovedinnhold

Fartsbegrensning som støyreduserende tiltak i Odnesvegen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til artikkel i OA 10. juni – Her må noe gjøres.

I en artikkel i OA om trafikksituasjonen på Odnesvegen i Hunndalen kommer det fram at Samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune verken har virkemidler i lovverket eller penger til støyreduserende tiltak.

Fartsreduserende tiltak blir avvist som aktuelt ut ifra nasjonale fartsgrensekriterier fordi å sette ned farten på grunn av støy ikke ligger inne i kriteriene. Det kunne heller vært 80-sone på deler av strekningen får vi opplyst. Det blir videre argumentert med at Odnesvegen er et overgangsområde mellom tettbygd og spredtbygd strøk, og kan da ikke sammenliknes med Vestre Totenveg som har 40-sone fordi det er definert som et tettbygd strøk med tosidig bebyggelse.

Argumentet om overgangsområde mellom spredtbygd og tettbygd strøk holder nok for 60-sona vestover fra Natre, men spørsmålet er om denne begrunnelsen også er holdbar for 50-sona ned til Lindbakken? Er dette også et såkalt overgangsområde som Stikkbakke i fylkeskommunen viser til som begrunnelse for ikke å gjennomføre fartsreduserende tiltak? Minner i denne forbindelse også om at det på denne strekningen er to fotgjengerfelt der mange skolebarn krysser Odnesvegen daglig.

Kommentarer til denne saken