I året som nettopp har gått gikk 4090 bedrifter konkurs og 1377 ble tvangsavviklet av myndighetene. Samlet ga dette en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 12,8 prosent sammenlignet med 2019, ifølge konkursstatistikken til data- og analyseselskapet Bisnode.

Selv om 2020 har vært preget av restriksjoner og nedstenginger i de skandinaviske land, ser det ikke ut til at flere bedrifter går overende. Danmark har størst nedgang med 33,3 prosent fra 2019.

Norge har hatt en nedgang på 12,8 prosent, mens Sverige, som hadde mange konkurser på våren i år, har en oppgang på 4,1 prosent for året som helhet viser Bisnode-statistikken.

Frykter økning i 2021

– Med korona-krise i næringslivet er det svært gledelig å se at så mange bedrifter har vært reddet fra konkurs. Dette skyldes nok i stor grad støtten som gis til bedrifter fra myndighetene, samt betalingsutsettelser for offentlige avgifter, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode. Men han frykter at konkursene vil øke fremover:

– Mange virksomheter har slitt lenge og har måttet tære på egenkapitalen gjennom året. Krisen er ikke over, og vi frykter derfor at en del bedrifter derfor må gi opp utover våren 2021, spesielt hvis støtten fra myndighetene avvikles eller endres. Da vil vi se flere konkurser og økt arbeidsledighet som en konsekvens, sier Ruud.

Bygg og anlegg er normalt den mest konkursutsatte bransjen, men har opplevd en nedgang i konkursene med 18,3 prosent gjennom 2020. Eiendomsbransjen har en nedgang på 23,3 prosent og industri med 15,9 prosent.

Overrasket

Nærmest stengte grenser har ført til mer handel hjemme, og det har noen bransjer nytt godt av. Engros/agentur har hatt nedgang i konkursene på 19,9 prosent, transport og lagring på 15,5 prosent, og detaljhandel på 18,3 prosent.

Spesielt overrasket er kredittøkonomen imidlertid over utviklingen for de bransjene som har vært mest utsatt for nedstengning og restriksjoner: Hotell og restaurant har en nedgang i konkursene i kriseåret 2020 på 0,5 prosent fra året før. Det er ganske sensasjonelt, slår Ruud fast.

65 færre i Innlandet

Alle fylker har nedgang i konkursene i 2020, bortsett fra Troms og Finnmark. Her er det en oppgang på 13 prosent fra 2019. Nedgangen er forholdsvis liten i Oslo med -3,1 prosent og Vestfold og Telemark med -4,3 prosent, sammenlignet med de andre fylkene. Størst nedgang i konkursene finner vi Vestland og Agder, hvor konkursene har gått ned med henholdsvis 24,2 og 22,6 prosent.

Innlandet havner på fjerdeplass blant dem med størst nedgang, med 65 færre konkurser og tvangsavviklinger i 2020 enn i 2019.

Fylkesoversikt, konkurser inklusiv tvangsavviklinger totalt for året 2020.

Fylke

Per des 20

Per des 19

Endring

Endring i %

Viken

1255

1440

-185

-12,8 %

Oslo

1185

1223

-38

-3,1 %

Innlandet

296

361

-65

-18,0 %

Vestfold/Telemark

440

460

-20

-4,3 %

Agder

278

359

-81

-22,6 %

Rogaland

389

469

-80

-17,1 %

Vestland

593

782

-189

-24,2 %

Møre og Romsdal

210

251

-41

-16,3 %

Trøndelag

403

495

-92

-18,6 %

Nordland

189

223

-34

-15,2 %

Troms/Finnmark

226

200

26

13,0 %

Svalbard / Utland

3

4

-1

-25,0 %

Totalt

5467

6267

-800

-12,8 %