Færre får bredbånd enn først antatt – håp for flere i ny runde

- Så langt er det kun inngått fiberkontrakter etter kommunenes anbud på bredbåndutbygging til spredtbygde områder i Gjøviukregionen, sier prosjektleder Aage Sommerstad

- Så langt er det kun inngått fiberkontrakter etter kommunenes anbud på bredbåndutbygging til spredtbygde områder i Gjøviukregionen, sier prosjektleder Aage Sommerstad Foto:

Det blir utelukkende fiberbredbånd i de områdene i Gjøvikregionen som nå skal bygges ut på kontraktene som er inngått etter kommunale anbud.

DEL

– Fiberløsninger er dyrere enn de trådløse, men Nkom anser foreløpig ikke de trådløse bredbåndene som gode nok. Dermed strekker ikke pengene til for utbygging i så mange områder som vi håpet.

Det sier Aage Sommerstad, prosjektleder for telefoni og fiberutbygging i kommunene i Gjøvikregionen.

Hans prosjektlederansvar omfatter fiberutbyggingene som nå skal skje i spredtbygde områder etter kommunale anbud i Gjøvikregionen. Denne utbyggingen – i områder uten interesse for kommersiell utbygging – skjer som et «spleiselag» mellom kommunene, fylkeskommunen og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). De framtidige abonnentene skal i tillegg bidra med inntil 10.000 kroner hver i tilknytningsavgift.

Kun fiberavtaler

I den første kommunale anbudsrunden, med offentlige midler bevilget for 2018, fikk kommunene tilbud på både fiberløsninger og trådløst bredbånd. De trådløse tilbudene omfattet ifølge Sommerstad både «tradisjonelt trådløst fra Bigblu og mobilt hjemmebredbånd fra Telenor.

De trådløse løsningene ville gi dekning til langt større områder enn en mer kostbar utbygging med fiber.

Kommunene gikk først for en løsning med fiber i noen områder, og trådløse i andre. Så satte Nkom en stopper for bruk av midler fra dem til trådløse utbygginger. De trådløse tilbudene som var gitt i anbudet i Gjøvikregionen innfridde ikke Nkoms krav til minimumshastighet.

– Derfor har vi kun inngått kontrakter for fiberutbygging etter anbudet med offentlige midler tildelt i 2018. Da strekker ikke pengene – totalt 37 millioner offentlige kroner – til for å bygge ut alle områdene som lå inne i anbudet, sier kommunenes prosjektleder.

Fortsatt håp

Det er likevel håp også for de områdene som falt ut i første kontraktsrunde. Gjøvikregionen har hatt ute nok et anbud på bredbåndutbygging. Nå med midler bevilget fra Nkom, fylkeskommunen og kommunene selv i 2019.

– Vi ser på disse tilbudene nå. De handler om kun fiber så langt for 2019-midlene. Vi jobber parallelt med mobile basestasjoner for å forbedre dekningen på mobil generelt, samt legge til rette for tilbud om høyhastighets trådløst bredbånd (HBM). Det er også interessant å se tilbudene opp mot utbyggingen av det mobile 5G-nettet. Lokale tilskudd til etablering av flere basestasjoner – for å oppnå 5G-dekning i større områder – kan være aktuelt, sier Aage Sommerstad.

Fersk avklaring: Internettfattige områder får en ny sjanse

To utbyggere

Telenor og Eidsiva Bredbånd har fått kontraktene for midlene som lå inne i anbudet for 2018. Totalt handler det om 37 millioner kroner i offentlige midler for å få gjennomført de utbyggingene som er avtalt etter første anbudsrunde. Like mye – pluss senere tilleggsbevilgninger fra kommunene – er lagt i potten i anbudsrunde to.

Utbyggingskontraktene som er inngått er utformet slik at utbyggerne skal bygge ut bredbånd uansett i de avtalte områdene, uten vilkår om salg av abonnement til en viss andel av adressene innenfor hvert enkelt område.

– Dette er et helt klart avtalevilkår, selv om vi har registrert at det pågår markedsføring som gir inntrykk av noe annet, uttalte Sommerstad om den saken i et intervju som ble publisert på oa.no onsdag 15. juli.

Avtalene som er inngått for midlene fra 2018 har vilkår om oppstart senest i 2021, og ferdigstillelse innen 2022.

Bredbånd-utbygger prøvde en «frekkis». Da reagerte de lokale kommunene

Vestsida på vent

Sommerstad opplyser at hver enkelt av kommunene også kan støtte lokale utbygginger av trådløst bredbånd, men da uten bruk av Nkom-midler i finansieringen. Dette er noe blant andre Søndre Land kommune skal vurdere for at det skal kunne bli bredbånd langs vestsida av Randsfjorden.

– Tilbudet på å strekke fiberkabel langs vestsida i Søndre Land vil kreve 8,2 millioner kroner i kommunalt bidrag. En trådløs utbygging vil bli mye rimeligere og kunne nå flere. Selv om kvaliteten er svakere enn på fiber, vil det gi en langt bedre dekning – og kvalitet – enn det som er i dag. Også på mobiltelefoni. Kommunestyret i Søndre Land skal ta avgjørelsen til høsten. det står mellom fiber til den prisen som er tilbudt, eller en rimeligere trådløsutbygging uten bruk av Nkom-midler, sier Aage Sommerstad.

Dugnadsfiber i Lund

Et område som kan få bredbånd på alternativt vis er Lund i Kolbu. Lund ble ikke med i det kommunale anbudsområdet fordi en kommersiell aktør hadde utbyggingsplaner der. Disse planene er nå frafalt, og Lund har falt mellom to stoler uten verken kommersiell utbygging eller å være omfattet av det offentlige anbudet.

Det innbyggereide selskapet Lund Utvikling AS har tatt tak i saken, og avholdt sist uke et møte med kommunens prosjektansvarlig og Eidsiva. Også Telenor er utfordret her, siden de bygger ut i Vestvegen i Østre Toten og Smågarda i Vestre Toten.

– Vi vil prøve å legge til rette for en utbygging i Lund. I grenda er det dessuten stor vilje til å bidra med dugnadsinnsats for å få dette til. Det gjør at jeg tror vi skal få til noe i Lund, sier Aage Sommerstad.

Her er kontrakter inngått

Disse områdene får fiberbredbånd gjennom kontraktene inngått etter første anbudsrunde med midler fra 2018 (tilknytningsavgiften for abonnentene er inntil 10.000 kroner i alle kontraktene):

Gjøvik

Biri Øverbygd: Fiber fra Telenor, i tillegg til planlegging av forbedret mobildekning.

Vardal og Kollshaugen: Fiber fra Eidsiva.

Områder som vil bli omfattet av kommende anbudsrunde med midler fra 2019 er Klomsteinroa, Øverrovegen, Ytterroa, Åslendet, Dalborgen, Breiskallen og Skumsjøen.

Østre Toten

Vestvegen (Borglund mot Rud): Fiber fra Telenor.

Totenvik, Øverskreien og deler av Kolbu med grense til Lensbygda var påtenkt mobilt bredbånd, men har falt ut. Disse områdene vil bli vurdert på nytt i den nye anbudsrunden med offentlige midler for 2019. Det vil ogsåVestbygda, Kolbulinna, Mjøsvegen nordvest og Mjøsvegen sørøst. I tillegg pågår et prosjekt litt på siden for å realisere et dugnadsfiberprosjekt i Lund.

Vestre Toten

Smågarda: Fiber fra Telenor.

Einafjorden Vest, Einafjorden Øst og Landheim vurderes utbygd med mobilteknologi, men da som en kommersiell utbygging med mulig kommunalt bidrag.

Områdene Morterudenga-Kjelsrud, Solvoll-Skjerrdalen og Heksum-Sivesind-Bruflat omfattes av ny anbudsrunde, med offentlige midler for 2019, der tilbudene nå er til vurdering.

Søndre Land

Landåsbygd: Fiber fra Eidsiva, med Vokks som underleverandør.

Lausgarda og Skjeskroken: Fiber fra Eidsiva, med Vokks som underleverandør.

Vestsida og Nordre Østbygda lå også inne, men falt ut som følge av Nkoms vurdering av de trådløse tilbudene.

Vestsida og Nordre Østbygda lå inne, men falt ut som følge av Nkoms vurdering av de trådløse løsningene. Disse områdene vil nå bli vurdert i forbindelse med andre anbudsrunde, med midler fra 2019. Andre områder som er med i den nye runden er Svingvoll – Brattland -Bergegarda -Hasvoldsætra, Sollia/trevatna, Ersrud – Fagerlund, Nordberg – Skrankefoss. og Brattvoll – Nervasslia (Trevatn).

Nordre Land

Områder som er omfattet av første anbudsrunde med midler fra 2018, gir:

Østsinni Øvre, Skartlibygda og Thomlebygda (inkludert Nordsinni og Sandmovegen): Fiber fra Eidsiva, med Vokks som underleverandør.

Områder som vil bli omfattet av kommende anbudsrunde med midler fra 2019 er Vest-Torpvegen, Sollisvingen-Skøien, Fagerlund-Nordgarda, og Moavegen-Goplum.

Det er i tillegg tatt ut flere småområder som opsjoner, i tilfelle det er igjen penger etter mottatt tilbud i listen over. Disse er Veståsvegen, Bratterudsvegen, Dal-Sannerud, Fagerlund-Spåtind, Gjuvsvea og Vestergardsvegen.

I tillegg kommer «Fiberland», som er et samarbeidsprosjekt mellom Vokks, Eidsiva, Nordre Land kommune, samt Nordre Land idrettslag og Torpa idrettslag. Et fiberlandområde er definert geografisk der hvor det er mulig å bygge ut fiber for en kostnad estimert til inntil 50.000 kroner per husstand. Disse prosjektene mottar ikke Nkom-midler.

Følgende områder er bygd ut, skal bygges ut eller planlegges utbygd gjennom dette konseptet: Dæhlibygda, Østsinni Nedre, Vinjar-Nordrum, Øvergjøvik, Dokka sentrum og Heimskogen.

Kilde: Aage Sommerstad, prosjektleder for anskaffelsen i Gjøvikregionen

Artikkeltags