De første resultatene fra fjorårets undersøkelse på nasjonalt nivå er klare, og de viser at 6,1 prosent av elevene svarte at de blir mobbet to–tre ganger i måneden eller oftere. I 2017 var andelen 6,6 prosent.

– Det er positivt å se at det er blitt færre, men det er fortsatt for mange, uttaler direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

– Skolenes arbeid mot mobbing må foregå hver eneste dag og har ingen sluttdato, fortsetter hun.

Mobbet av medelever

Av dem som sier de blir mobbet av medelever, forteller 66,5 prosent at de ble kalt stygge ting og ertet. 46,1 prosent sier de blir holdt utenfor og baksnakket, mens 23,9 prosent opplever fysisk mobbing.

Mesteparten av mobbingen foregår i skolegården, klasserommet og korridoren, viser undersøkelsen. Likevel sier 37,1 prosent at ingen voksne på skolen har visst hva som skjer. 16,1 prosent svarer at skolen har visst om mobbingen, men ikke gjort noe.

1,9 prosent av elevene oppgir at de blir mobbet digitalt. Nær halvparten av dem opplever samtidig tradisjonell mobbing.

Mobbet av voksne

1,6 prosent av elevene mener de er blitt mobbet av voksne på skolen. Litt over halvparten av disse forklarer at den voksne har ytret sårende ord, og litt under halvparten sier at den voksne har fått dem til å føle seg utenfor. 23,7 prosent har svart at den voksne slo, dyttet eller holdt dem fast.

0,8 prosent av elevene i undersøkelsen avslører at de selv har mobbet elever på skolen to–tre ganger i måneden eller oftere. Av disse svarer rundt 35 prosent at de også blir mobbet selv.

Det er flere gutter enn jenter som mobber.

Rekordoppslutning

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Det er enn nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra femte trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen. Cirka 447.500 elever svarte på den i fjor høst. Det er det høyeste antallet noen gang.

Lokale tall for skoler og kommuner offentliggjøres først om et par uker.

Aktivitetsplikt

Fra 1. august 2017 ble det innført et nytt regelverk som styrker elevenes rettigheter. Dersom skolen ikke griper inn mot mobbing og setter inn tiltak som virker, kan eleven melde fra til fylkesmennene.

Siden skolestart i fjor har landets fylkesmenn mottatt 653 henvendelser om skolemiljøsaker. Fylkesmannen i Oppland fikk inn 21 saker før årsskiftet, hvorav fire er ferdigbehandlet og alle endte med konklusjonen brudd på skolens aktivitetsplikt.

I Hedmark kom det inn 25 saker, hvorav seks er ferdigbehandlet og det er konstatert brudd på aktivitetsplikten i fire.

Siden årsskiftet er disse to embetene slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet.