Færre barn - flere eldre: – Skoler, økt eiendomsskatt og storkommune må vurderes

Den ene kommunen etter den andre melder om budsjettkutt neste år, og enda mer i årene som kommer. Rådmann Aslaug Dæhlen i Østre Toten mener kommunesammenslåing, økt eiendomsskatt og endringer i skole- og barnehagestruktur er «handlingsrom» som må vurderes.