Politikere ytterst på høyresiden i Stortinget mener som alltid at Farida «har fått en grundig og rettferdig behandling i UNE. Saken har vært i domstolene hele seks (!) ganger og blitt avvist av menneskeretts-domstolen i Strasbourg». Stortingsflertallet ellers er umælende mehe om saken og «kommenterer ikke enkeltsaker».

Jeg påstår at jenta fra Dokka er blitt urettferdig, urimelig og uriktig behandlet. Hvem som helst kan se at Kabul ikke er «trygt nok» for ei Dokka-jente og familien flyktet heldigvis derfra et par måneder før Taliban overtok fullstendig med burka-påbud, utdanningsforbud for kvinner og sharialover.

Den grundige behandlingen fra norske myndigheter slo grundig feil. Farida og foreldrene lever nå i landflyktighet i Tyrkia – så lenge det varer. Erdogan planlegger for tiden å tvangsutsende 1 mill. flyktninger og det er bare begynnelsen. Når er det Faridas tur til nok en gang å bli jaget ut i fremmedland?

Norge sitter med ansvaret for Farida og familien. Stikk i strid med menneskerettighetslover, konvensjoner og norske lover ble familien sendt med tvang til en krigsherjet by, såpass farlig at de måtte flykte på nytt, slikt som just IKKE skal skje dersom en har fått en grundig og rettferdig behandling.

Norge har også nøkkelen til en verdig og lykkelig avslutning av saken. Ved å erkjenne at vi tok grundig feil og gi jenta og foreldrene fritt leide til Norge for en ny og denne gang rettferdig behandling, kan skammen som hviler over landet elimineres. Regjering og storting må våge å ta ansvar for en av de største miserene i norsk utlendingsforvaltning overfor barn.

Det er ingen andre land i verden som er mer forpliktet til å ta imot familien enn Norge. Det var her hun lærte seg språk, det var her hun lærte å leve – før staten feilaktig tok fra henne alt hun hadde.

Åpenbare feil må rettes! Det er obligatorisk – også for Norges myndigheter.