Staten anker Farida-saken til Høyesterett

Artikkelen er over 2 år gammel

Staten anker den såkalte Farida-saken til Høyesterett. Saken handler om 11-åringen og familien som ble sendt til Afghanistan i 2015.

DEL

– Lagmannsretten har avsagt to dommer i svært like saker hvor regelverket forstås ulikt, den ene i oktober 2016 og den andre nå i juni. Når domstolene forstår og anvender regelverket ulikt, oppstår det usikkerhet knyttet til hva som er riktig lovanvendelse. Derfor vil staten be om at forståelsen av regelverket avklares i Høyesterett, skriver Utlendingsnemnda (UNE) i en pressemelding.

Det er ikke ofte staten anker saker til Høyesterett, men nå mener UNE at det er nødvendig for å sikre likebehandling og rettssikkerhet.

Farida og moren kom til Norge i 2011. Familiens midlertidige oppholdstillatelse ble tilbakekalt i 2013, og de ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015.

Vant på alle punkt i Farida-saken 

UNE skriver at uenigheten dreier seg om det skal gjøres en vurdering av om det er forholdsmessig å tilbakekalle oppholdstillatelsen veid opp mot andre forhold. Der har lagmannsretten i to dommer gjort ulike vurderinger, mens UNE skriver at "departementet har uttrykkelig sagt at det ikke skal foretas en slik vurdering".

(©NTB)

Artikkeltags