Det er sendt ut gult farevarsel for jord-, sørpe- og flomskred for deler av Østlandet og Trøndelag.

Årsaken til farevarselet er at det er ventet mye nedbør.

Dette gjelder for store deler av Østlandet fra mandag kveld til tirsdag formiddag. Stigende temperaturer vil i tillegg føre til stor snøsmelting, også i høyfjellet.

For deler av området gjelder fortsatt også gult farevarsel for flom.

– Vannmetningsgraden i bakken vil øke i takt med snøsmeltingen. Det øker faren for jord-, sørpe- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Langs vassdrag i flom kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger, heter det i farevarselet.

Rask senkning av vannstanden etter flom kan også føre til lokale utligdninger, advarer varsom.no.

Dette er rådene:

  • Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren
  • Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring
  • Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv
  • Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Flomvarsel

Etter et par kjølige dager denne uka har vannstanden gått noe tilbake i Begnavassdraget, men nå har tempteraturene økt igjen og mandag kveld og tirsdag er det ventet store nedbørsmengder i tillegg.

For deler av Vestoppland gjelder fortsatt flomfarevarselet. Både Begnavassdraget og Randsfjordvassdraget er flomutsatt.

På Nordsinni like nord for Dokka sentrum står allerede jordene under vann. Fortsatt skal mye snø smelte i høyfjellet.

Over 700-800 meter over havet er det fortsatt mye snø som skal smelte og finne veien nedover vassdraget. Det meldes om over en meter snø i Spåtind-området.