I flere områder har flomsituasjonen nettopp lagt seg. Nå er et nytt farevarsel på plass.

De høye temperaturene var for mange etterlengtet, men de fører også med seg fare. Meteorologisk Institutt og varsom.no har sendt gult farevarsel for flere fylker; Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark.

Farevarselet gjelder for jord-, sørpe og flomskred og startet allerede mandag. Faresituasjonen pågår fortsatt.

– Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting, også i høyfjellet. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, melder varsom.no.

Jordskred, sørpeskred

Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mindre enn 50 centimeter snø. Snøen er stedvis vannmettet og sørpeskred kan løses ut også i relativt slake hellinger hvor vann samles opp.

Les også

Vannstanden økte med over én meter på fem dager

– Skredene kanaliserer ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred, skriver varsom.no.

Situasjonen kan føre til skredhendelser og utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt.

– Flomskred har lang rekkevidde og kan gå helt ned til dalbunnen selv om det utløses høyt i terrenget, advarer varsom.no og Meteorologisk Institutt.

Snø, is og store mengder nedbør fosset ned i elveløpene i distriktet før helga. Fortsatt kan smeltesituasjonen gi utfordringer i tida framover. Her en video fra Søndre Land hvor en ispropp herjet ved et småbruk.

Dette er rådene du bør følge

  • Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren.
  • Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.
  • Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv.
  • Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
  • Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget.
  • Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger.
  • Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Avventer reparasjon på grunn av fare

Skredfaren kommer etter en periode med mye nedbør hvor flere områder ble rammet av flom. Torsdag og fredag var mannskaper ute i store deler av regionen for å hindre at flommen tok med seg hus og større verdier. Veier ble ødelagt. Blant annet ble Grettegutua i Søndre Land ødelagt av vannmassene.

Søndre Land kommune har allerede opplyst at de ikke kommer til å reparere veien nettopp på grunn av snøsmeltingen som nå skyter fart.