Meteorologisk institutt har sendt ut gult varsel om skogbrannfare for store deler av Sør-Norge.

Store deler av Innlandet er med i farevarselet. Frem til det kommer en god mengde nedbør vil faren vedvare.

Store områder kan bli berørt

Varmt og tørt vær øker gress- og skogbrannfaren.

– Vegetasjonen kan lett antennes og store områder kan bli berørt, opplyser Meteorologisk Institutt.

Dette er rådene:

  • Vær forsiktig med åpen ild
  • Følg lokale myndigheters instruksjoner
  • Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Tirsdag ettermiddag rykket brannvesenet ut til en skogbrann ved Helltjernsveien i Fetsund. Ved 18.30-tiden opplyste 110-sentralen til Romerikes Blad at brannen hadde en bredde på 400 meter og at den spredde seg med vinden.

I tillegg til over 20 brannfolk var et helikopter satt inn i slukningsarbeidet.

Dette er den vanligste feilen

I en pressemelding ber Frende Forsikring folk om å være ekstra forsiktige med bruk av engangsgriller, sigarettsneiper og annen ild nå.

Ifølge Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap skyldes ni av ti branner i skog og utmark menneskelig aktivitet, ofte uforsiktighet. Oftest er det uforsiktig bålbrenning og grilling som forårsaker brannene.

– Den vanligste feilen folk gjør, er å ikke slukke griller skikkelig. Noen griller for tett på husvegger eller kaster aske rett i søppelspannet. Vi har mange eksempler på at det tar fyr hvert eneste år, sier brannekspert Øystein Øren i Frende Forsikring.

Forsikringsselskapet minner også om at det er et generelt bålforbud i nærheten av skog og utmark i Norge mellom 15. april og 15. september. Forbudet gjelder enten sommeren er tørr eller kliss våt.