Gå til sidens hovedinnhold

Får vi solgt varene våre uten EØS?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

A p-endelsen, Høyre, NHO og senest nå Venstre er livredd bare ved tanken på at Norge skulle melde seg ut av EØS. De maler fanden på veggen og repeterer til det kjedsommelige at «uten EØS får vi ikke solgt varene våre». Dette går igjen og igjen. Akkurat som i 1972 da det Norske folket skulle stemme om vi skulle slutte oss til EF, nå EU. Etter nei i 1972 gikk det så ad undas med Norge? Absolutt ikke. Det var faktisk handelsavtalen av 1973 som ga industrien vår tollfrihet i forhold til EU. I løpet av fire år ble tollen trappet ned på en del norske varer slik som metall og papirprodukter. Fra 1977 hadde Norsk industri ingen toll på eksport til EU, og tilsvarende var det heller ikke toll på import fra EU. Jens Evensen som da var handelsminister slo fast i 1974 at eksporten av råaluminium til EU hadde gått opp med 25 prosent i løpet av ett år og at eksporten av papir og papp hadde gått opp med 32 prosent. Allerede to år etter folkeavstemningen sto Norge tryggere utenfor.

Hvis vi var avhengig av EØS-avtale for å få solgt varene våre i EU, så skulle man tro at eksporten vår til EU økte særlig sterkt etter at EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Det var fram til 1994 at eksportandelen av tradisjonelle varer (utenom olje og gass) økte. Da utgjorde den 75 prosent av all norsk eksport. I 2015 var andelen nede på 60–61 prosent. (Utenrikshandel med varer, 2015, SSB).

Eksporten fra Norge til andre land utenfor EU har vokst i absolutte tall. Norge er medlem av Verdens handelsorganisasjon WTO, og det har en betydning for økningen på grunn av tollreduksjon mellom Norge og andre land utenfor EU–og EØS området. WTO sikrer også markedsadgangen til EU hvis vi sier opp EØS-avtalen. EØS-tilhengeren Hallvard Bakke sa det slik: «ved bortfall av EØS ville den tidligere handelsavtalen med EU tre i kraft i samsvar med bestemmelsene i artikkel 120 i avtalen. Norge ville kunne selge sine varer uten toll og andre handelshindringer akkurat som før.» (20.11.2003 )

Mange er redd for at EU vil «straffe» Norge hvis vi går ut av EØS. Det tror jeg ikke vi behøver å miste nattesøvnen av fordi Norge selger varer og tjenester EU trenger. Vi er EUs femte viktigste handelspartner, og unionens sjette største importmarked. EU har all interesse av å forhandle med Norge om en fornyet handelsavtale.

Handelsstatistikk viser at cirka 150 land selger varer til EU. Ingen av dem må endre lovverket sitt eller svekke tariffavtalene sine for å få solgt varene sine til EU. Det er ingenting som tyder på at EU har bedt dem om noe sånt. Men gjennom EØS-avtalen griper EU kraftig inn i norske samfunnsforhold. Det er EU som fastlegger hvordan offentlige etater skal opptre når de kjøper varer og tjenester, hvilke miljø- og helsekrav vi kan stille til mat vi spiser og til varer vi bruker–og den konkurransen som EØS slipper løs inne i det norske samfunnet, øker presset i arbeidslivet med store sosiale og helsemessige konsekvenser.

Fordelen ved å tre ut av EØS er åpenbare: gjenvunnet nasjonal selvråderett!

Kommentarer til denne saken