Får konsesjon på garden Jevne på Biri

Anniken Stuldalen og Per Markus Ånundson Viki er innvilget konsesjon.