Får bygge 18 meter høy mast ved stasjonen. På sikt kan den bli 24 meter

Bane Nor SF har fått tillatelse til å bygge en 18 meter høy kommunikasjonsmast ved Gjøvik stasjon.