Nå kan ungdomsbedrifter i de videregående skolene få støtte til aktiviteter som er åpne for alle elever og lærlinger.

– Målet er å skape sosiale aktiviteter og møteplasser på skolen som styrker miljøet, samholdet og fellesskapsfølelsen, uttaler ungdomskoordinator Sigrun Tomt Ulset i en nyhetsmelding.

Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Oppland, og gjelder ungdomsbedrifter som er registrert og godkjent i 2019.

– Det er mulig å søke om inntil 10 000 kroner og være kreativ når det gjelder aktiviteter, bemerker rådgiver Inger Elin Nes Hjelle i Ungt Entreprenørskap Oppland.

Søknadsfristen er løpende, det vil si at søknader kan sendes inn hele året. Totalt har fylket 100.000 kroner til fordeling i år.

I nyhetsmeldingen listes det opp noen eksempler på ideer som kan støttes, herunder kurs, aktivitetskvelder, konserter, idrettsarrangementer og kafeer.