Fant tre ekstra stemmer i Gjøvik

Fintellingen i Gjøvik fikk konsekvenser for Senterpartiet i sammensetningen av kommunestyret.