Gå til sidens hovedinnhold

Fakta om norsk landbruk i dag – og dommedagsprofetiene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange av oss husker «Får i kål»-utspillet til Vedum og andre tvilsomme profetier om Høyres landbrukspolitikk i 2012. Retorikken fikk feste seg, og i en undersøkelse for Norsk Bondelag samme år, svarte 30 prosent av respondentene at de trodde de måtte avvikle driften om Høyres politikk ble innført. Men status etter 7 år med Høyre i regjering er at landbruket blomstrer, og vi opplever fornøyde bønder som føler seg både sett og hørt!

Vedum har tidligere uttalt at faktasjekker forflater debatten. Men faktasjekk trengs når det settes fram påstander som ikke er i tråd med virkeligheten. Skal vi politikere fortjene tilliten vi blir vist, er det avgjørende at vi holder oss til sannheten. I Høyre er vi tilhengere av kunnskaps- og resultatbasert politikk. Og tallenes tale om norsk landbruk er klar:

- Trenden med nedleggelse av jordbruksbedrifter er kraftig er bremset opp etter 2013.

- Snittveksten i landbruksproduksjonen er mer enn tredoblet.

- Gjennomsnittlig omdisponering av jordbruksareal er kraftig redusert.

- Antall årsverk i landbruket ser ut til å stabilisere seg.

Høyre leverer godt på inntektsutvikling i landbruket. Det er viktig, for vi trenger dyktige heltidsbønder. I 2020 er anslaget fra budsjettnemda for jordbruket at jordbruket vil få sin sterkeste inntektsutvikling på over 10 år. I dette ligger det en koronaeffekt, men slår prognosene til vil jordbruket under regjeringen Solberg (2014-2020) kunne få en inntektsøkning på 31,5 prosent. Lønnsøkningen for lønnsmottakere for samme periode ser ut til å bli 16,3 prosent.

At bonden og hele næringsmiddelkjeden har greid å øke produksjonen under korona er ingen tilfeldighet. Det er villet politikk godt hjulpet av dyktige bønder som får fram gode norske kvalitetsprodukt.

Vi produserer stadig mer av maten vi selv spiser i Norge og Høyres målsetning har hele tiden vært å øke matproduksjonen. Høyre har gjort det lønnsomt å bli litt større slik at ny teknologi som for eksempel melkeroboten utnyttes. Samtidig har vi sørget for at mellomstore og små gårdsbruk også er blitt tilgodesett, slik at vi greier å opprettholde et landbruk over hele landet. Dette borger for økt produksjon, god beredskap og levende distrikter.

I neste stortingsperiode skal vi fortsette å satse på bonden. Landbruket skal være en attraktiv arbeidsplass for unge. Vi vil støtte opp under et landbruk over hele landet og gi bonden større muligheter for lønnsom drift gjennom å kunne investere i og utnytte egen eiendom.

Vi skal sørge for at det blir mer lønnsomt å drive skogen aktivt, slik at vi kan realisere det grønne skiftet og skape flere arbeidsplasser i en viktig grønn næring. I dag binder skogen omtrent halvparten av de årlige klimautslippene i Norge.

Vi i Høyre vil lytte og være tett på fordi mat og tilgangen til trygg mat er et fundament for alt liv og fordi skogen blir viktig for å gjennomføre det grønne skiftet.

Høyre vil fortsette å legge til rette for et bærekraftig landbruk over hele landet i dialog og samarbeid med våre innovative bønder – vi har vist at god borgerlig landbrukspolitikk virker og gjort dommedagsprofetiene kraftig til skamme!

Kommentarer til denne saken