Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris deles ut hvert år, og innebærer ikke bare heder og ære, men også en million kroner til mottakeren. Formålet er å belønne fremragende arbeid med kvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk videreutvikling.

Fagskolen Innlandet er tildelt årets pris for sitt arbeid med læringsutviklingstiltaket «Robotisering av læringsarena – operasjonalisering av Industri 4.0» som ble startet opp høsten 2016. Skolens studenter har blant annet jobbet med 3D-modellering og VR-teknologi, rapporterer skolen selv.

Frank-Jørgen Vangen, Yngve Brovold og Gard Tekrø Rolid tok imot prisen på vegne av skolen. Prisen ble overrakt av Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

— For skolen betyr det at våre lærere får anerkjennelse for arbeidet de gjør. Det vil også bety enormt for oss i markedsarbeidet og i markedsføringen overfor potensielle studenter. Jeg vil også takke statsråden for å gi fagskolesektoren mye oppmerksomhet. Det er viktig for oss som driver skolene, men også for AS Norge, sa Fagskolen Innlandets rektor Gard Tekrø Rolid.