Søkerne er:

Frank Tore Berntsen (50), fysioterapeut, Brumunddal.

Tonje Båkind Leonardsen (43), masterstudent/Intensivsykepleier, Kapp.

Helge Båtstad (32), leder, Hesseng.

Moni Dimitrijevic (37), tannhelsesekretær, Serbia.

Anny Engejordet (55), spespedkoordinator, Gjøvik.

Eli Fjellhaug (50), faglærer i ernæring, Skreia.

Lill Frantzhus (27), miljøterapeut, Hamar.

Knut Hagen (49), sykepleier/helserådsgiver, Gjøvik.

John-Espen Jakobsen (57), lærer, Skreia.

Maria Eksaa Jensen (27), bioingeniør, Raufoss.

Ann-Kristin Johansen (50), leder, Gjøvik.

Line Narvesen Jørgentvedt (46), anestesisykepleier, Gjøvik.

Tora Kaurstad (30), radiograf, Lena.

Tonje Lyshaugen (38), tjenesteleder helse, Gjøvik.

Reidun Malterud (48), avdelingsleder, Gjøvik.

Kristin Micallef (53), sykepleier, Rena.

Christina Minge (37), avdelingsleder, Elverum.

Anne Marte Pettersbakken (29), driftsenhetsleder, Bøverbru.

Kristian M. Solberg (47), adjunkt, Kapp.

Lise Lotte Sundbakken (46), fagkonsulent, Lena.

Siv Walle (37), Odnes.