Fredag ble hjelpepleieren på Åslundmarka Bo- og servicesenter hedret med et ur som beste student i klassen sin på den toårige studieretningen «Demens- og alderspsykiatri». Den høytidelige overrekkelsen fant sted på avslutningen for avgangsstudenter i auditoriet på Fagskolen.

I to år har Gjøvik-kvinnen kombinert studier ved Fagskolen Innlandet med jobben på Åslundmarka i Hunndalen, der hun arbeider i bokollektiver for personer med demens. I tillegg til toppkarakter på muntlig og skriftlig prøve, utmerket hun seg blant annet ved å undervise førsteårs studenter i miljøbehandling og erindringsgrupper.

Veldig nyttig

– Selv om jeg har 13 års fartstid på Åslundmarka, var videreutdanningen veldig nyttig, sier Valheim Engh og anbefaler studiet på det varmeste. Hun ble oppfordret av arbeidsgiver til å ta videreutdanningen og fikk fri en dag i uka til undervisning. Lesingen og oppgaveskrivingen har hun gjort på kveldstid.

– Økt kunnskap gir større forståelse for brukernes situasjon. Videreutdanningen i «demens- og alderspsykiatri» er dessuten veldig praksisnær. Det har vært kjempeallright å kunne reflektere over konkrete jobbsituasjoner sammen med de andre studentene, tilføyer hun.

Musikkbehandling

Som en del av studiet gjennomførte Valheim Engh et ti ukers prosjekt, der hun testet ut musikkbehandling av demenspasienter.  Inspirert av lege Audun Myskja, som har spesialisert seg på nettopp det, konsentrerte hun seg om en urolig pasient og erfarte veldig positive resultater ved bruk av musikk i ulike stellsituasjoner.

Virksomhetsleder Sidsel Skei Bergengen i Gjøvik kommune er svært glad for at Fagskolen Innlandet på Gjøvik tilbyr et deltidsstudium i «Demens- og alderspsykiatri».

– Denne typen videreutdanning gir en kompetanseheving som er og vil bli etterspurt i fremtiden, sier hun.