Som folkevalgt for Venstre i Vestre Toten mottok jeg nylig en mail fra Utdanningsforbundet der vi politikere blir bedt om å besvare noen spørsmål ang skolepolitikk i Vestre Toten. Veldig bra! Svarene våre kommer! Vi fikk gode rapporter i juni om at skolene i Vestre Toten gjør det bra –og nå gleder vi oss over en ny, flott ungdomsskole som nå er tatt i bruk: gratulerer!
Innledningsvis i mailen gis en presentasjon: «Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder utdanningspolitiske spørsmål.»
Jeg har selv alltid vært fagorganisert i mitt fysioterapiforbund, som selvsagt også er partipolitisk uavhengig. Noe annet med LO og Arbeiderpartiet!? Ordførerkandidat for Ap i Vestre Toten, Stian Olafsen, hevder i sin kronikk i NRK.no/ ytring 23. juli at politikken /Aps ledelse trenger flere fra «gølvet». Og jeg forstår det slik at Ap trenger «politikere som ikke er redd for å tråkke enkelte folk på tærne hvis det er til fordel for arbeidsfolk og deres ve og vel» (sitat fra ytringen).
Venstre er et sosialliberalt parti som vil la fagforeningene gjøre sine oppgaver – og vi som er folkevalgte politikere må prøve å skjøtte vår ombudsrolle så godt vi kan. Det gjelder i høyeste grad velferd og tjenestetilbud for alle, barn og ungdom som ennå ikke er i jobb, syke og funksjonshemmede som ikke greier å være i lønnet arbeid, arbeidsledige, pensjonister; ja: alle i samfunnet vårt. Jeg trodde alle politikere mener det er vår oppgave? Men de forskjellige partiene har selvsagt forskjellige meninger om hvordan vi når målene.
La fagforeninger gjøre sine oppgaver.
La politikere skjøtte sine verv på best mulig måte!
Ikke bland dette sammen!