Gå til sidens hovedinnhold

Fagforbundets kommentar til Senterpartiet

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet er en handlekraftig kamporganisasjon som jobber for sine medlemmers rettigheter, gjennom sitt prinsipp og handlingsprogram, lov og avtaleverk, partssammensatte grupper og utvalg og er fortsatt på stø kurs. I stedet for å svare opp Fagforbundets bekymring om at Senterpartiet ikke er tydelige på hvilken side de vil velge å samarbeide med før etter valget, påstår Sveen at vi vil fortsette på feil kurs. Det er tydelig vanskelig å få et svar på hvor Senterpartiet står før etter valget.

Sveen viser til et møte som behandlet heltidskultur i Gjøvik kommune. Dette var møte i Personalpolitisk utvalg den 15.5.2019. Dette utvalget er sammensatt av politikere, arbeidsgiver og to tillitsvalgte som er ansatt representanter. Leder av Fagforbundet er i dette møtet altså en av to hovedtillitsvalgte som representerer alle ansatte i Gjøvik kommune. Det er bra at høyere grunnbemanning kommer på dagsorden, noe som Fagforbundet er helt tydelige på, også i sammenheng med heltid/deltid. Det var i forkant av dette møte jobbet fram en målsetting for å kunne øke antall heltidsstillinger, som skulle kunne være realistisk å gjennomføre. Dette var gjennomarbeidet av ei partssammensatt gruppe bestående av arbeidsgiver og tillitsvalgte som kjenner til de utfordringer dette innebærer, og innenfor allerede vedtatte rammer/budsjetter.

Når det gjelder Sveens forslag om at det ikke bør utlyses deltidsstillinger, og at de som ønsker høyere stillingsbrøk skal prioriteres ved ansettelser ligger det allerede føringer for dette i Arbeidsmiljøloven. Det gjør det også ifht fleksible arbeidstidsordninger og lange vakter, noe Fagforbundet behandler søknader om på vegne av sine medlemmer i tariff områder som Gjøvik kommune. Vår kommentar til forslaget fra Sveen om et ekstra lønnstrinn for dem som vil jobbe flere helger, er at forhandlinger om lønn foregår sentralt mellom sentrale parter, og lokalt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Det er derfor ikke riktig å forhandle lønn som ansatt representant, også i respekt for andre organisasjoner i egen kommune som vi har et godt samarbeid med. Derfor stemte jeg som ansatt representant ikke for dette forslaget.

Fagforbundet er stolte av våre medlemmer og tillitsvalgte, og vi organiserer mange ulike yrkesgrupper i alle typer stillinger både i privat og offentlig sektor. Vi er aktivt ute på arbeidsplass besøk gjennom hele året for å kunne sette oss inn i deres arbeidshverdag, og for å kunne bidra til yrkesfaglige kurs og tilbud. Vi får tydelige tilbakemeldinger på at det er en krevende arbeidshverdag for mange i ulike virksomheter, med stort ansvar og stort arbeidspress. Samtidig møter vi engasjerte medarbeidere som er faglig dyktige, og som leverer gode tjenester. Vi er sikre på at våre medlemmer setter seg inn i ulike parti programmer, og tar det valget som er viktig for dem. Det viktigste er å bruke stemmeretten ved dette kommunevalget.

Randi Aaslund

Hovedtillitsvalgt/Leder

Fagforbundet Gjøvik

Kommentarer til denne saken