Gå til sidens hovedinnhold

Fagforbundet har helt rett

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlegget i OA tirsdag 23. juni som Torvild Sveen hadde, må kommenteres. Randi Aaslund, leder i Fagforbundet Gjøvik, anbefalte i et tidligere leserbrev at medlemmene i Fagforbundet burde stemme røde partier ved høstens kommunevalg. Et godt innlegg som sto på trykk i OA den 16 juli, som jeg anbefaler alle å lese.

Nå hadde Senterpartiet muligheten til å avklare hvilken politisk retning de ønsker å støtte, men gjør det bevisst ikke. Regner også med at de ansatte legger merke til hva Sp signaliserer også i nabokommuner og kommunene rundt Mjøsa.

Fagforbundet har helt rett. Det er Arbeiderpartiet som er garantisten for en sterk offentlig sektor og at vi satser på egne ansatte, for å gi innbyggerne beste mulige tjenester. En av hovedsakene for Arbeiderpartiet i denne valgkampen, som vi er enige om sammen med Fagforbundet, er å sikre flest mulig hele faste stillinger og redusere andelen ufrivillig deltid og innleie. Torvild Sveen og Senterpartiet kan se seg i bakspeilet fra forrige valg. Sp ønsker å gå i kompaniskap med Høyre og Frp, for å prøve å kapre ordførervervet. Det å stemme på Senterpartiet er et sjansespill for å få en politikk som Fagforbundets medlemmer ikke er tjent med. Det er fakta, det viser historien.

Det å åpne for privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester, og legge de ansatte og brukere ut på anbud, er ikke kommunens innbyggere og ansatte tjent med. Ansattes kompetanse er noe man bygger opp gjennom mange år; ikke noe som egner seg for anbud hvert 5 år.

Så til sakene:

Det er visst ingen grenser for hvilke saker Sp og Sveen prøver å bruke i politisk argumentasjon. Det å bruke sykefravær som argumenter i valgkampen, er under enhver verdighet. Ja, sykefraværet i Gjøvik kommune er for høyt, noe som det fortsatt må jobbes systematisk for å få ned. Det er flere avdelinger innen helse og omsorg spesielt, som har et urovekkende høyt sykefravær. Rådmannen signaliserte veldig tydelig under gjennomgangen av statusrapport 1. tertial, at dette ikke var akseptabelt, og tiltakene så langt ikke hadde gitt ønsket effekt. Rådmannen signaliserte også veldig tydelig at dette skulle ha hovedfokus i hele organisasjonen framover. Arbeiderpartiet forventer at dette skal gi resultater.

Fagforbundets leder i kommunen Randi Aaslund, sier i et intervju i OA den 26 juni, at det jobbes systematisk i kommunen for å få ned sykefraværet. Dessverre er det nok ingen «quick fix»

Aaslund trekker fram fire punkter som Arbeiderpartiet støtter fullt ut: Jobbe aktivt med prosjektet heltid/ deltid, øke ledertettheten, økt grunnbemanning og aktivt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Litt fakta: Sykefraværet for 2018 ble 10 prosent. Måltallet var satt til 8,5 prosent. Høyest er det innenfor helse, omsorg og oppvekst. Korttidssykefraværet 2,6 prosent og langtidsfraværet 7,5 prosent. Statusrapport 1. tertial 2019 var sykefraværet 12,2 prosent, hvorav korttidsfraværet er 3,5 prosent og langtidsfraværet 8,7 prosent.

Det er altså ikke korttidssykefraværet som er hovedproblemet, men langtidsfraværet. Årsaken vet vi er sammensatte. Men å bruke langtidssykefraværet i en politisk polemikk i valgkampen kan Sveen og Senterpartiet spare seg for. Sveen påstår i sitt innlegg at dagens flertall (Ap, SV; Rødt og MDG) har styrt i retning av flere deltidsstillinger, dette er direkte feil.

Jeg synes det er greit å ta utgangspunkt i fakta:

Heltidsstillinger i Gjøvik kommune har gått opp fra 44 prosent i 2017 til 48,7 prosent i 2018. (årsrapport for hhv. 2017 og 2018).

– utgangspunkt i helse- og omsorg, har heltidsstillinger gått opp fra 28 prosent i 2017 til 33

prosent i 2018. (årsrapport for hhv. 2017 og 2018)

Utgangspunkt i turnusstillinger i helse- og omsorg, så er heltidsstillinger her 28 %, mens målet partene er enige om å forsøke å nå i arbeidet med heltidskultur er 33 % i 2022 (dvs. turnusstillinger). (Kilde: Saken om heltidskultur i Gjøvik kommune).

Andelen ansatte med de liten stillingsstørrelse er redusert fra 12,4 prosent (2017) til 6,8 % (2018) og at andelen med de høyeste stillingsstørrelsene (75 til 99.9 prosent) har økt fra 17,2 til 18,5 % (hele Gjøvik kommune – årsrapport 2018).

Arbeiderpartiet og Fagforbundet er enige om at grunnbemanningen framover bør økes. Den bør økes gjennom å få til flere heltidsstillinger. Når stillinger skal lyses ut, må det jobbes bedre på tvers i organisasjonen får å få til flere hele stillinger. Dette bør være hovedregelen. Det er Ap og Fagforbundet som har løftet dette opp på den politiske dagsorden lokalt og nasjonalt, og vil jobbe i fellesskap framover for å få dette til.

Jeg tror også det er greit å nevne at hadde dette landet hatt en regjering som hadde større ambisjoner for kommunene, hadde Gjøvik kommune hatt ca. 15–16 millioner mere til drift hvert år ved Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett.

Even Solhaug

Ordførerkandidat Gjøvik Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken