Studentenes trivsel kommer ikke av seg selv og fadderordningene i byen tar jobben på alvor når de i år har planlagt og skal gjennomføre en god faddertid.

Fadderuka arrangeres ikke bare for festens egen skyld, men som et tiltak for å sikre at de nye studentene skal kunne etablere et godt sosialt nettverk. Smittevern- og sikkerhetsfokuset flere fadderordninger nå har er gjort vel vitende om at et studentmottak uten en fadderuke ikke er noe mottak i det hele tatt.

Trygge nettverk og gode relasjoner er viktig for trivsel. I Sit vet vi mye om studenters trivsel, psykiske helse og evne til å mestre studiehverdagen. Vi vet også at mange studenter dessverre opplever ensomhet og psykiske plager. Fadderukene er en av mange arrangementer studentene selv planlegger og gjennomfører for å skape en god sosial møteplass. I år opplever vi at de er ekstra bevisste sin rolle, da alle frykter stengte forelesningssaler og kantiner og er redd for at studenter som ikke får truffet hverandre dropper ut av studiene.

I forbindelse med Korona-restriksjonene gjennomførte Sit en undersøkelse blant studentene. Resultatene fortalte oss at studentene har hatt det vanskelig denne våren.

Flere av dem vi har snakket med peker på hvor viktig det har vært å opprettholde kontakten sosialt samt viktigheten av å allerede være en del av et nettverk. Quiz, middag, bingo, gaming – alle er aktiviteter som har blitt gjennomført digitalt. En av hovedgrunnene til å gjennomføre faddertid er å sørge for at studentene kan bli kjent og med det bidra til å skape trygge nettverk og livslange vennskap.

Fadderne er viktige forbilder. Faddernes rolle i mottak av nye studenter har fått et ufortjent dårlig rykte. Vi som samarbeider tett med dem vet hvor hardt de jobber for at de nye studentene skal føle seg velkomne. Det er et ansvar de har valgt å ta og som de tar seriøst. Vi i Sit er stolte av jobben de gjør og samarbeidet vi har med dem!

Planleggingen av høstens studentmottak begynner ofte et år i forveien og i år spesielt har fadderordningene jobbet natt og dag for å hele tiden sikre at FHIs gjeldende retningslinjer følges. Flere samarbeider også tett med sitt studiested for å få godkjent fadderopplegget sitt og de har virkelig vært iderike og handlekraftige når de har funnet helt nye måter å treffes trygt på.

God opplæring av fadderne er en bra måte å sørge for at gode rutiner spres til de nye studentene og fadderordningene har alle hver sin måte å drive denne opplæringen. Fadderne er forbilder og viktige ambassadører for både studiet sitt, studiebyen så vel som smittevern.

Rollen som fadder bærer mye ansvar, og er det en ting vi vet, så er det at denne rollen tar de på alvor!