Et stort sykehus ved Mjøsbrua skal bygges. Først skal det planlegges, og under planleggingen er hensynet trafikk, transport og logistikk spesielt viktig. Folk og varer skal fraktes til og fra på en rask og effektiv måte, og hensynet til at dette skjer klima- og miljøvennlig må tillegges stor vekt. Vi har nok kunnskap nå om at natur og miljø er utsatt for sterke ødeleggende krefter.

Derfor er det tid for å planlegge skinnegående transport knyttet direkte til sykehuset som skal bygges. Det kan være tog i en mer tradisjonell forstand, men det kan også dreie seg om andre moderne skinnegående vogner med eller uten førere styrt av datasystemer. Her er litt av hvert å velge i.

Da Lufthavn Gardermoen ble planlagt var det et mål at halvparten av de reisende skulle komme med kollektive transportmidler. Når et kjempestort sykehus skal planlegges ved Mjøsbrua kan ikke kravet til kollektivdekning være mindre.

Det er nå opprettet en Facebook-gruppe «Tog til nytt sykehus ved Mjøsbrua», en slik gruppe dersom den blir av en størrelse vil kunne bidra positivt i en planprosess mellom folk flest og myndighetene.

Når vi tenker tog til nytt sykehus ved Mjøsbrua, må ambisjonene være store. Det blir ikke snakk om å eventuelt legge en togstasjon 300 meter fra sykehuset, nei toget må være en integrert del av sykehusbygget, slik at togstopp for eksempel blir i etasjen under resepsjonen.

Det må bygges jernbane videre fra Gjøvik til sykehuset ved Mjøsbrua på Moelv slik at folk fra Hadeland og Toten og Gjøvik også kan benytte rask skinnegående og miljøvennlig transport. Folk fra Elverum, Hamar, Lillehammer og distriktene rundt vil også få et godt togtilbud til sykehuset.

Så her er en oppfordring; sett deg litt framoverlent på stolen, plukk opp mobilen og meld deg som medlem av Facebook-gruppa «Tog til nytt sykehus ved Mjøsbrua». Dette kan bli veldig moro om du er med å skape en positiv framtid på denne måten.