Gå til sidens hovedinnhold

Få Mjøsa inn i Ocean Space Center

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nytt nedbørsmønster gir økt avrenning til Mjøsa. Sammen med andre kilder til forurensing, står vi foran flere tiltak for å bevare Mjøsa som drikkevannskilde, for fiske, friluftsliv og rekreasjon. Kan vi bruke dette som en mulighet – til å ta Mjøsa og Innlandet med på det store, grønne skiftet?

Klart vi kan. Vi kan både sikre Mjøsa en frisk framtid – og skape nye muligheter for innovasjon og næring. Vann er verdens viktigste ressurs – og både i ferskvann og saltvann finnes det både uante og uoppdagede muligheter.

NTNU har heldigvis kommet til Gjøvik og Mjøsområdet. På Venstres vakt. Sammen med SINTEF på Raufoss, har vi fått en gigant i verktøykassa. Mange tusen iherdige studenter. Et stort fagmiljø av ansatte – og tilgang til hele NTNUs fagmiljø og ressurser i Trondheim og Ålesund.

NTNU og SINTEF sluttfører nå i 2021 et forprosjekt for bygging av Ocean Space Center i Trondheim. Regjeringen og Stortinget har bevilget penger til dette. Et av senterets viktigste formål er å bidra til den grønne omstillingen av Norge og verden gjennom utviklingen av havnæringene lokalt, nasjonalt og globalt. Ocean Space Centre er slik sett et stort klima- og miljøtiltak i blågrønn sektor.

Formålet med Ocean Space Centre er å sikre Norges posisjon som ledende hav- og vannasjon og bidra til den grønne omstillingen av Norge. Senteret skal:

Utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi.

Sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet.

Bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner og virksomheter.

Aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi.

Bidra til omstilling og utvikling av havnæringene.

I tillegg til det store senteret i Trondheim, er det planlagt tre fjordlaboratorier i henholdsvis Ålesund, utenfor Hitra/Frøya og i Trondheimsfjorden. Der skal det spesielt satses på maritim sektor, fiskeopppdrett og digitalisering.

Her mangler det et ferskvannslaboratorium. Selv om hav og saltvann dominerer kloden, er ferskvannet helt avgjørende og mange innsjøer er drikkevannskilde for befolkningen. I forbindelse med bunnundersøkelser for ny Mjøsbru, kartlegging av ammunisjonen som er dumpet i Mjøsa og analysene av plast og mikroplast, er det brukt ny undervannsteknologi med blant annet hjelp fra NTNU og SINTEF.

Det ligger med andre ord en stor mulighet rett foran øynene på oss. Den heter Mjøsa og NTNU. Venstre har vært sentral for å få NTNU til Gjøvik. Vi har sikret finansiering av CCIS og Slettmeg.no Vi kan gjøre det igjen. Få Mjøsa inn i Ocean Space Center.

Kommentarer til denne saken