08. september var leder av Unge høyre Innlandet ute i OA om at man nå, etter en korona-preget vår, må innføre en ny skolepolitikk som er bedre tilpasset hver enkelt elev. Det er fine ord, og tiltak som å få tilbake helsesøstrene kan man lett si seg enig i, men etter snart åtte år med Høyre-ledet regjering må vi også snakke om å få faglærte lærere tilbake til skolen.

Fra Høyre tok makten i 2013 til siste skoleår økte antallet årsverk uten undervisningskompetanse i grunnskolen med vel 42 prosent, ifølge tall fra Grunnskolens Informasjonssystem. Det betyr altså at det er nesten en dobling i antall ufaglærte lærere i grunnskolen rundt om i landet. For elever som trenger spesialundervisning er bare halvparten av lærerne kvalifiserte. Dette er flinke folk som gjør en stor innsats, men regjeringen har sviktet i å satse. Skal vi ha en så god skole som mulig som ser alle elevene, er ikke dette bra nok.

SSB har varslet at vi i 2040 kommer til å mangle 5800 kvalifiserte lærere. Å sette et rigid krav om 4-karakter i matte til alle som har lyst til å bli lærer, var Høyre sitt forsøk på snarvei til å heve statusen til læreryrket og få flere søkere. I praksis betyr dette derimot at en engasjert student med 6 i norsk og 3 i matte, ikke får lov til å bli lærer. Denne regelen opprettholdes, imens forslag fra arbeiderpartiet om å bruke mer penger på å ansette lærere i kommunene blir avslått.

Skal vi få verdens beste skole er det ikke flere, fine ord fra høyresiden som trengs, men en Arbeiderparti-ledet regjering klare for å investere i kommunene, skolene, lærerne og elevene.