I REPRISE?: Vil du få et gjensyn med 17.-maitog slik de tradisjonelt er? I denne saken kan du se tog fem år tilbake i tid fra Gjøvik.
Oatv

Få et gjensyn med barnetog, barnehagetog og russetog fra tidligere år

I år kan ikke folk samles i gatene på 17. mai, så vi har tatt en tur i arkivet. Her kan du se 17. mai togene fra de siste årene, som tidligere har vært sendt via OATV.
Publisert