IT-selskapet Evry har vunnet stor avtale med et svensk retail-selskap. Avtalen innebærer at Evry skal levere IT-tjenester over en femårsperiode, til en estimert verdi på 500 millioner norske kroner.

«Evry er valgt på grunnlag av at selskapet hadde det beste og mest konkurransedyktige totaltilbudet. Evry har gjennom mange år hatt et tett samarbeid med selskapet og levert infrastrukturtjenester og elektroniske meldingstjenester (EDI)», får OA opplyst i en pressemelding.

Evry har kontorer over 50 steder i verden, deriblant i Gjøvik, Raufoss og Brumunddal.

Skytjenester

Som en del av den nye avtalen skal Evry også levere app- og skytjenester til det svenske selskapet. Navnet er foreløpig ikke offentliggjort.

– Vi er veldig stolte av å bli valgt av denne ledende svenske retailer, noe som viser at vi kan tilby høy kvalitet infrastrukturtjenester og skyløsninger også i det svenske markedet. Denne retail-virksomheten kan virkelig benytte seg av ny teknologi til fordel for sine kunder, og den nye avtalen vil gjøre det mulig for selskapet å gi sine kunder enda bedre tjenester. Dette er et godt eksempel på hvordan vi skaper digitale fortrinn for våre kunder, sier konserndirektør Fredrik Almén i Evry Sweden.

Ekspanderer videre

Evry har også inngått en avtale med Bergen-selskapet Monobank.

– Avtalen løper over fem år, med opsjon på ytterligere to år. Monobank er en selvstendig digital bank med kontor i Bergen, som startet sin virksomhet i november 2015. Ifølge avtalen skal Evry levere alt fra fysiske og virtuelle kredittkort, Mobile Payment til kortproduksjon, samt relaterte tjenester som kortadministrasjon, autorisasjonsprosessering, transaksjonsovervåking og sikkerhetsløsninger for å forhindre svindelforsøk, får OA opplyst.

– Vi er avhengig av innovative og robuste tjenester som muliggjør nyskapning innenfor betalingsformidling. Monobank skal ha de mest fornøyde kundene i markedet og dette muliggjøres ved at vi her sammen med Evry utvikler nye og smartere løsninger for kortbetaling. Avtalen med Evry gir oss forutsigbarhet og tilgang til nye og framtidsrettede løsninger, sier Martin Valland i Monobank, i en pressemelding.