Ti personer fra tre husstander måtte evakuere natt til tirsdag tre kilometer øst for Øye kirke i Vang i Valdres. Da hadde det utover mandag kveld gått flere små og et stort ras i den bratte fjellsiden over E16 langs Vangsmjøse.

Regionsjef Toril Hofshagen i Region Øst i NVE sier til Oppland Arbeiderblad at geologer fra NVE og Skred AS har befart det aktuelle området til fots og med drone i løpet av dagen. Litt før klokka 15 ble resultatene av befaringen formidlet i et møte med politi og kommune, og det faglige rådet fra geologene var at evakueringen kunne oppheves.


Gjør skredfarevurdering

– Som en oppfølging av denne hendelsen har NVE i dag gitt rådgiverfirmaet Skred AS i oppdrag å gjøre en komplett skredfarevurdering for den berørte bebyggelsen, sier Hofshagen.

– Vi har valgt å prioritere en slik utredning nå, da dette er et område der det har vært rapportert om steinsprang flere ganger opp gjennom årene. Rapporten vil bli oversendt kommunen når den er klar og vil gi kommunen og huseierne et riktig bilde av skredfaren for disse områdene, opplyser Toril Hofshagen.

Utdrag fra geologenes rapport

Steinspranget eller steinskredet har trolig løsnet fra Bukønokyrkjudn – altså den vestre av de tydelige hornene/fjellformasjonene som er synlige under selve fjellveggen. Vi har ikke anslag på totalt volum som har løsnet, men skredmasser har fordelt seg på begge sider av denne formasjonen og nedover ura. Det er grovblokket gammel steinsprangur ned mot skogen, og mesteparten av skredmassene fra i går kveld har stanset oppe i ura. Etter det vi kan se, er det ei enkeltblokk som har nådd helt ned til foten av ura, og så vidt inn i granskogen, om lag ved kote 700 – altså ca. 500 meter fra bebyggelsen. Denne blokka er anslått til ca. 80 m3. Den har stanset i andre blokker og blitt delvis knust like før den stoppet opp.

Vi befarte også skråningen mellom ura og den evakuerte bebyggelsen. Det er flere markerte bekkenedskjæringer, og i disse ligger det blokker som vitner om tilsvarende hendelser tidligere. Dette betyr at blokker kan nå lenger ned enn det som er observert etter siste hendelse. Sannsynligheten for at blokker skal nå fram til bebyggelsen er derimot liten. Dette på grunn av få blokker observert totalt, samt terrengformasjoner som til dels styrer blokker klar av bebyggelsen

Ti evakuert fra boligene sine i natt: - Ikke umulig at det går ras igjen. NVE på plass i dag