Så er regjeringen på nytt tokt mot de som er rammet hardt fra før. Denne gangen er det etterlattepensjon de vil ta vekk. De som sitter i regjeringen har en forestilling om at det kun er menn litt opp i alder som dør, og med det er det kun godt voksne kvinner som mottar denne ytelsen. Vel, jeg kan «berolige» regjeringen med at også menn og kvinner i ung alder dør av sykdom eller ulykker, slik at det er etterlatte i altfor ung alder også.

Regjeringen ønsker å erstatte etterlattepensjonen med en midlertidig overgangsstønad, slik at den etterlatte kan få seg jobb eller etterutdanning. Hallo, vi lever faktisk i 2020, og de aller fleste som er etablert i familie har to inntekter for i det hele tatt ha mulighet til å drifte et boliglån og andre faste utgifter.

Jeg vil gjerne ha et svar på hvor lenge det er meningen at man skal ha den såkalte overgangsstønaden? Hvor lenge skal det gå før man må kaste seg på kjøttmarkedet og prøve å finne seg en partner som kan være med å få økonomien til å gå rundt? Det er så utrolig tankeløst og kynisk at til og med jeg blir nesten stum, men bare nesten. For dette går bare ikke an.

Nå må folk våkne å se hva som er i ferd med å skje med velferdssamfunnet vårt. Moren min ble enke 47 år gammel, en økonomi som var basert på to inntekter i 20 år til, ble helt rasert, selv med etterlattepensjon. Den er nemlig ikke i nærheten av å fylle en arbeidsinntekt, det har den aldri vært. Og selv med tilskudd til barn under myndighetsalder, var det heller ikke da noe annet enn et lite tilskudd da katastrofen rammet. De siste ukene faren min levde var hans bekymring for vår økonomi når han var borte, med å gjøre den siste tiden ekstra tung for ham.

Det siste året har vi sett ulykker og sykdom som har revet ektefeller bort fra både små barn, og barn som fremdeles var i mors liv. Vi har også de som aldri rakk å få barn fordi ektefelle ble syk og døde. Dette er etterlatte som er knust av sorg og savn, dette er etterlatte som trodde de skulle bli gamle sammen, men sånn ble det ikke. Hvordan kan noen sitte å skulle si når deres sorg bør være over slik at de finner seg en ny partner? Noen kommer aldri over tapet og lever alene resten av livet.

I regjeringen sitter også Krf. Deres grunnpilar skal vel være bygget på ei viss bok. Jeg skal innrømme med en gang at den boka har ikke jeg lest mye i, men litt gikk da inn i løpet av skoletiden. Og at Krf kan sitte i ei regjering som har som mål å rasere de som blir hardest rammet i samfunnet, for å drifte enda større formuer til de som har mest fra før, er for meg en gåte. I den boka jeg nevner står det blant annet at det er tre ting som teller. Det skal være tro, håp og kjærlighet. Men størst av alt er kjærlighet. Vel, i Krf er tydeligvis kjærligheten til makt større enn alt annet, og større enn hensynet til sine medmennesker. Av de andre partiene i regjeringen kan man vel ikke vente noe mer enn det vi ser.

For min egen del meldte jeg meg ut av statskirken for mange år siden på grunn av det synet på medmennesker de da, og til dels fremdeles i en del saker viser. Jeg meldte meg i stedet inn i Arbeiderpartiet, et parti som i praksis jobber for å minske forskjeller, som vil ta vare på alle, uansett hvor mye du har eller ikke har i banken.