Etter kontakt med nabo har Luftfartstilsynet gjenåpnet sak om flystripa ved Randsfjorden

Nå har også kommunen avgitt en uttalelse om den omstridte flystripa på Husodden.