Etter innføring av nærskoleprinsippet vet ikke Tobias (15) om han får gå på den skolen han ønsker til høsten

Tobias etterspør mer informasjon om hva nærskoleprinsippet går ut på og hvilke skoler han kan søke seg til.