Etter dataangrepet mot kommunen har Mads (84) fått en bjelle som alarm

Sykesignalanlegget virker ikke som før, og dørene åpner seg ikke slik de pleier på Labo.