Eidsiva Nett har satt i gang et anleggsprosjekt som påvirker trafikken på riksveg 4 sørgående fra Gjøvik til Raufoss i disse dager. For et par dager siden kom sperringene opp, som snevrer veien inn til ett felt. Statens vegvesen bekrefter til OA at arbeidet pågår en stund framover og at det er Eidsiva Nett som står bak.

– Det ene kjørefeltet er stengt fordi Eidsiva Nett skal skifte og etablere høgspentmaster, sier Stensrud til OA.

Kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen hos Eidsiva Energi sier at arbeidet vil pågå denne uka og neste.

– Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av neste uke og veien vil da åpnes igjen for normal trafikk, sier hun til OA.