Mannen i 50-årene sendte refusjonskrav til Helfo på til sammen 1.310.656 kroner. Dette er penger han fikk utbetalt fordi Helfo trodde han hadde en driftsavtale med en kommune i Valdres. Men slik var det ikke.

I nærmere to år, fra april 2016 til januar 2018, mottok han penger fra Helfo, uten at han hadde krav på det.

Samtidig kom det fram i Valdres tingrett at han hadde sendt refusjonskrav for 374 behandlinger som han faktisk ikke hadde utført. Dette ble oppdaget av Helfo i januar 2018, og saken ble da anmeldt.

I retten erkjente fysioterapeuten forholdene. Retten har nå dømt mannen til ett års fengsel.

I tillegg må han betale tilbake pengene han urettmessig mottok fra Staten.